Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ

 

Buletinul AINT-1.jpg

Buletinul AINT-2.jpg
Unde nu-i dragoste de breaslă şi menire şi tragere de inimă, nu-i Doamne Ajută, măi băieţi”.

 

Aşa le vorbea elevilor de la „Şcoala preparandală vasiliană” de la Trei Ierarhi, învăţătorul Ion Creangă, cel care s-a născut la Humuleşti la 1 martie 1837. El însuşi a fost elevul acestei şcoli unde l-a avut profesor pe Titu Maiorescu. Acesta l-a apreciat foarte mult şi l-a numit învăţător la Şcoala primară nr. 1 din Iaşi. Şi să nu uităm că în august 1868, împreună cu alţi învăţători a scos „Metoda nouă de scriere şi cetire pentru usul clasei I primară”, ce avea să devină cartea de căpătâi a şcolii româneşti pentru aproape un sfert de secol, înnoindu-se în vreo 23 de ediţii. Mare om bădiţa Ion!

 

* La mulţi ani stimate doamne educatoare, învăţătoare şi profesoare!

Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul să aducem un omagiu tuturor doamnelor şi domnişoarelor care trudesc în şcolile nemţene. Şi în acest an conducerea AINT a organizat o petrecere pentru toate doamnele noastre, prilej de voie bună şi destindere.

 

* Gradaţii de merit – 2016

Inspectoratul şcolar judeţean Neamţ a publicat Fişele de evaluare pe categorii de personal didactic pentru obţinerea gradaţiilor de merit. Nici în acest an şcolar nu s-a luat în considerare activitatea desfăşurată de învăţători şi profesori în cadrul AINT şi AGIRo. La criteriul 2, c. s-a punctat, conform fişelor, numai activitate de lider de sindicat şi de membru în comisia de dialog social. Nici o referire la calitatea de membru al unei asociaţii profesionale a cadrelor didactice. Demersurile Consiliului director al AINT au rămas fără nici un rezultat. Din nefericire nici conducerea AGIRo nu a întreprins nici o acţiune naţionala în acest sens. Ce trebuie să mai facem ca cineva să se îndure să „transfere” vreo 0,50 puncte de la un alt criteriu. (Poate de la cel cu voluntariatul cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau pascale!!!? ???)

 

* „Răzbunarea” AINT

Dacă tot nu ne bagă nimeni în seamă când e vorba de gradaţii de merit am hotărât să ne „răzbunăm”. Am făcut-o într-un mod original. AINT a reînnoit contractul de comodat cu ISJ Neamţ, prin care imobilul de pe strada Petru Rareş, nr.24, proprietatea asociaţiei, este pus, GRATUIT, la dispoziţia Casei Corpului Didactic şi a Sindicatului Liber din Învăţământ. Halal răzbunare!

Buletinul AINT-3.jpg

* Basarabia, străvechi pământ românesc

Proiectul educaţional internaţional organizat de Colegiul Naţional „Roman Vodă” din Roman se va desfăşura pe data de 25 martie 2016. Printre parteneri se află, şi în acest an, AINT.

 

* Cinste eroilor

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamţ a lansat Proiectul educaţional Cinste eroilor, ediţia a V-a, proiect înscris în Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene. În proiect sunt implicaţi elevi şi profesori din judeţele Neamţ, Suceava, Iaşi, Braşov, Botoşani şi din Republica Moldova într-un exerciţiu de solidaritate şi acţiune civică pentru promovarea şi protejarea valorilor locale. Parteneri în proiect sunt Primăria Tg. Neamţ, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Asociaţia Pro Democraţia Tg. Neamţ, Asociaţia Profesorilor de Istorie Neamţ şi Asociaţia Învăţătorilor Neamţ. Succes!

 

* Stop agresiunilor fizice şi/sau verbale la adresa personalului didactic!

AINT susţine Legea privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Este obligatorie sensibilizarea societăţii româneşti cu privire la necesitatea de a transforma sistemul de învăţământ, prin consolidarea autorităţii cadrului didactic. Considerăm că autorităţile publice trebuie să se asigure că profesorii vor primi tratamentul, consideraţia şi respectul conform cu importanţa socială a sarcinii încredinţate de societate. Această lege recunoaşte autoritatea publică a directorilor şi profesorilor din şcolile publice şi private, aceştia bucurându-se de toate privilegiile prezumţiei de veridicitate în declaraţiile lor scrise cu privire la evenimentele cu semnificaţie disciplinară şi de protecţia acordată de lege faţă de agresiunile din partea elevilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

Domnilor parlamentari, redaţi respectul cuvenit, corpului profesoral!

 

* Simpozionul internaţional „Portrete de dascăli”- un regal pedagogic româno – sârb

Ediţia a VII-a a avut loc în luna octombrie 2015 la Veliko Gradişte, în Serbia. Cu această ocazie s-au evocat nume de dascăli model din Serbia şi România, s-au organizat cursuri pe teme pedagogice, s-au prezentat proiecte şi exemple de bună practică şi s-au încheiat parteneriate şcolare. La simpozion au fost invitaţi şi reprezentanţi ai ministerelor educaţiei, ai administraţiei şcolare, ai corpului diplomatic, formatori.

La acest simpozion au participat şi 22 de colegi din judeţul Neamţ. Pe toţi participanţii îi rugăm să ne viziteze la sediul nostru din str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, pentru a primi diploma de participare şi volumul editat cu acest prilej.

 

Consiliul Director al AINT