Examenul de definitivat, o oglindă strâmbă?

Conform rezultatelor finale înregistrate după soluţionarea contestaţiilor, în judeţul Neamţ doar 71 dintre cei 129 de participanţi la examenul de definitivat au obţinut note de promovare, cu 7 în plus faţă de numărul celor declaraţi promovaţi înaintea recorectării unor teze.

Unii dintre cei 58 de profesori declaraţi respinşi, pentru că nu au reuşit să treacă de „pragul” notei, 8 s-au compromis cu lucrări de nota 3! Un profesor de educaţie fizică de la o şcoală generală, absolvent de facultate de stat, a avut lucrarea cea mai slabă dintre toate şi a primit nota 3,05. Alţi doi dascăli, ambii de liceu, unul profesor de economie şi celălalt de franceză, au avut tezele notate cu 3,2, respectiv 3,3.

Alţi 47 de candidaţi, conştienţi de nivelul propriei pregătiri, nu s-au prezentat la proba scrisă, invocând motive personale. Au fost şi 20 de dosare respinse la înscriere, din cauza fişelor declarate invalide, 5 dintre candidaţi nefrecventând cursurile obligatorii de pregătire psiho­pedagogică şi metodică.

Procentul final de promovare la examenul naţional de definitivat în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, la nivel de ţară, după soluţionarea contestaţiilor, este de 51,26%, respectiv 3.409 candidaţi, dintre cei 6.651 care au finalizat proba scrisă. Comparativ cu rezultatele parţiale, din 23 iulie, se constată o creştere de 3,43%. Cadrele didactice care au promovat examenul naţional de definitivat au dobândit dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Judeţul Neamţ se situează peste media pe ţară în ceea ce priveşte promovabilitatea la definitivat, totodată situaţia din acest an este mai bună (53,49% în acest an, înainte de contestaţii, comparativ cu cea din 2012, în aceeaşi perioadă).

Candidaţii înscrişi la examenul de definitivat au avut de susţinut două probe. Prima, care s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iunie, a constat în susţinerea a două inspecţii speciale la clasă şi a avut caracter eliminatoriu. Menţionăm că, pentru sesiunea din acest an, MEN a decis ca nota minimă de promovare a examenului naţional de definitivat în învăţământ să fie 8 şi nu 7. O altă noutate adoptată de MEN a fost acordarea dreptului de a participa la acest examen şi debutanţilor cu un an vechime la catedră.

Liderii sindicali din educaţia nemţeană nu sunt surprinşi de rezultatele dezastruoase obţinute de dascăli la examenul naţional de definitivat în învăţământ. „Era de aşteptat să avem rezultate slabe la definitivat. Un motiv pentru care vin la catedră oameni slab pregătiţi îl constituie pregătirea metodică şi pedagogică deficitară din facultăţile pe care le-au absolvit. Pregătirea metodică şi pedagogică este esenţa formării unui dascăl debutant. Un alt motiv îl constituie salarizarea nemotivantă a dascălilor debutanţi. Din păcate, nu există voinţă politică pentru rezolvarea problemelor din învăţământ”, a afirmat Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică (SLLICS) Neamţ.