Ion Creangă şi copiii din noi

Iată-ne ajunşi la cea de-a cincea ediţie a Concursului Interjudeţean „Creangă şi copiii” din cadrul proiectului educaţional „Valorile satului românesc păstrate în muzeul etnografic”. Concursul este înscris în CAER la poziţia 1259 şi s-a desfăşurat pe 10 iunie 2016 la Căminul Cultural Dulceşti.

Coordonatorii proiectului sunt:

Prof. înv. Rodica Popa – director la Şcoala Gimnazială Dulceşti;

Prof. Daniela-Maria Ciuraru – director la Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol”, Ruginoasa;

Prof. educ. Luminiţa Dascălu – Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Şcoala Gimnazială „Carol I”, Roman.

Suntem parteneri cu următoarele instituţii:

– Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ

– Casa Corpului Didactic Neamţ

– Primăria Comunei Dulceşti

– Asociaţia Învăţătorilor Neamţ

– Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, Dulceşti

– Biserica „Precista Mică”, Roman

– Biblioteca din comuna Dulceşti

– Asociaţia cultural-artistică „Gong” din Roman, precum şi cu 26 de şcoli, licee din judeţ şi ţară, prin intermediul colaborării a 64 de cadre didactice.

Grupul ţintă este format din elevii claselor I-VIII şi cei de liceu coordonaţi de cadre didactice foarte talentate şi dedicate.

Proiectul a fost creat pe baza următorului argument: dorinţa de a ilustra valorile, tradiţiile naţionale româneşti din ţinutul Moldovei prin opera marelui scriitor Ion Creangă.

Concursul are ca scop afirmarea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin arte plastice, literatură, educaţie muzicală, religioasă şi teatru.

Ca obiectiv aş remarca atragerea efectivă şi afectivă a elevilor şi preşcolarilor în organizarea unor activităţi cu un caracter extracurricular, contribuind la evoluţia calitativă a acestora.

Elevii au putut participa indirect cu desene, picturi, colaje având ca tematică aspecte din opera lui Creangă utilizând tehnici diferite de lucru. Ca dovadă avem expoziţia formată din 190 de lucrări primite de la unităţile şcolare înscrise în proiect. Participanţii au primit diplome şi adeverinţe.

De asemenea, elevii s-au implicat şi în mod direct la concurs prin activitatea a trei echipaje din cadrul Şcolii Gimnaziale Dulceşti, echipe formate din câte patru elevi. Copiii au răspuns la întrebări din viaţa şi opera marelui povestitor român, Ion Creangă.

Un număr de 210 elevi au adus un omagiu scriitorului îndrăgit, Ion Creangă, prin punerea în scenă a numeroase dramatizări, scenete, monologuri, dialoguri, recitări, şezători, grupuri vocale şi dansuri populare.

 

Prof. înv. preşc. Luminiţa DASCĂLU – Liceul Teh. „Vasile Sav”

Prof. înv. primar Rodica POPA – Şcoala Gimnazială Dulceşti