A P E L

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr. 631 / 11.11. 2020

Către

Guvernul României,

Domnului Prim-ministru Ludovic Orban,

Stimate domnule Prim – ministru,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care reprezintă interesele a peste 56% din personalul din învăţământul preuniversitar de stat, vă aduce la cunoştinţă faptul că gradul de nemulţumire al salariaţilor este din ce în ce mai mare, în condiţiile în care Guvernul României nu a avut, printre priorităţi, personalul din învăţământ.

Neacordarea majorării salariale care se cuvenea, începând cu data de 1 septembrie 2020, personalului didactic şi, nu în ultimul rând, atacarea la Curtea Constituţionala a României a proiectului de Lege privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, sunt o dovada a celor afirmate mai sus.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ considera că este momentul ca guvernanţii să înţeleagă ca TREBUIE INVESTIT ÎN EDUCAŢIE! Dacă nu se va pune capăt subfinanţării permanente a sistemului de învăţământ, consecinţele le vor resimţi copiii noştri! Este o realitate că pandemia va mai continua o bună perioadă de timp, dar este tot o realitate că, în orice condiţii, educarea copiilor, indiferent de vârstă, trebuie şi ea să continue, în condiţii cât mai apropiate de normalitate! Acest lucru nu se poate realiza decât dacă statul va investi în dotarea tehnică a celor care sunt responsabili de actul educaţional, dar şi în stimularea financiară a personalului din învăţământ!

Trebuie avut în vedere că la nivelul Uniunii Europene investiţia în educaţie este deja o prioritate, dovada fiind recomandarea votată de membrii Comisiilor pentru Buget şi pentru Afaceri Economice din Parlamentul European conform căreia ţările membre ale U.E. trebuie să aloce 10% din PIB pentru educaţie!

Ori, în ultimii ani, procentul din PIB alocat în România sistemului naţional educaţional a fost în limita a 3% din PIB. De aceea, din punctul nostru de vedere, fundamentarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021 este momentul ideal pentru a investi mult mai consistent în educaţie!

Dorim, pe aceasta cale, să vă spunem atenţiei o parte din problemele sistemului de învăţământ, ce trebuie şi pot fi rezolvate, inclusiv prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021, al cărei proiect este elaborat de Guvern şi va fi propus spre aprobare Parlamentului:

1)   Modificarea H.G. nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”, astfel încât să fie consacrat sporul pentru condiţii de muncă pentru personalul didactic care, în contextul epidemiologic actual, îşi desfăşoară activităţile didactice în sistem on-line.

Va rugăm să aveţi în vedere faptul că, de la începerea anului şcolar 2020-2021, multe unităţi au funcţionat în scenariul doi sau trei, iar pentru următoarele 30 de zile şi nu numai, actul educaţional se va desfăşura, la nivel naţional, exclusiv on – line, ceea ce va presupune o perioadă îndelungată de expunere a cadrelor didactice la radiaţiile emise de dispozitivul/dispozitivele electronice pe care fiecare le deţine, prin resurse financiare proprii şi pe care le utilizează în activitatea profesională.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că se impune modificarea H.G. nr. 34/2018, astfel încât să fie prevăzut cuantumul sporului de care trebuie să beneficieze personalul didactic care, în realizarea sarcinilor de serviciu, utilizează dispozitive electronice.

2)   Guvernul României trebuie să pună capăt practicii de a statua, prin acte normative ce instituie măsuri fiscal – bugetare, limitarea cuantumului sporurilor, îndemnizaţiilor, primelor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar la salariul de bază din anii anteriori! Este o practică a ultimilor ani, ca drepturile de natură salarială ce se cuvin personalului plătit din fonduri publice să fie calculate prin raportare la un alt salariu de bază decât salariul de bază în plată. De aceea, trebuie eliminate orice asemenea prevederi.

Mai mult, menţinerea cuantumului unor sporuri pe care salariaţii bugetari le deţineau anterior intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/ 2017, a condus la lipsirea de substanţă a drepturilor salariale prevăzute în Anexele la Legea – cadru nr. 153/ 2017. Practic, exista o lege – cadru de salarizare, dar aceasta este lipsită de eficienţă, inutilă, prin neacordarea drepturilor consacrate în anexele la aceasta!

3)   Prin bugetul de stat pe anul 2021, trebuie alocate Ministerului Educaţiei şi Cercetării fondurile necesare achiziţionării dispozitivelor electronice de tip laptop sau tabletă de care trebuie să beneficieze, la cerere, fiecare cadru didactic şi fiecare elev, în conformitate cu Legea nr. 109/ 2020, care a intrat în vigoare la data de 9 iulie 2020.

4)   Guvernul României să prevadă în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 fondurile necesare acordării personalului didactic, începând cu 1 ianuarie 2021, a salariilor de baza prevăzute de Legea – cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022, salarii de care aceasta categorie socio-profesionala ar fi trebuit sa beneficieze de la data de 1 septembrie 2020, dar a căror acordare a fost amânată de Executiv.

În condiţiile în care, încă din luna martie 2020, Guvernul României a dispus desfăşurarea activităţilor didactice în sistem on-line, iar din 9 noiembrie în întregul sistem educaţional, activităţile didactice se desfăşoară exclusiv on-line, este momentul ca statul român, prin puterea executivă şi prin cea legislativă, să aloce resursele financiare necesare sistemului educaţional, astfel încât să fie garantat fiecărui elev, indiferent de mediul din care provine, accesul la o educaţie de calitate.

O educaţie de calitatea o poate oferi numai un cadru didactic căruia i se pun la dispoziţie echipamente tehnice de ultima generaţie! Nu poate fi translatată pe umerii cadrelor didactice şi responsabilitatea achiziţionării, din resurse proprii, a mijloacelor tehnologice! Aceasta este datoria angajatorului, a statului român în general, atâta timp cât unităţile de învăţământ sunt instituţii publice, finanţate din fonduri publice!

Domnule Prim-ministru,

România poate să arate, prin proiecţia bugetară a anului 2021, că educaţia este o prioritate, o investiţie pe termen lung ce trebuie realizată, înaintea altor investiţii!

Cu stimă,

PREŞEDINTE, Simion HANCESCU