Adresa catre MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Către

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

DOAMNEI MINISTRU

RALUCA TURCAN

Stimată doamnă Ministru,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în numele celor peste 300.000 de salariaţi din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, vă adresează rugămintea de a stabili, într-un termen cât mai scurt, o întâlnire în cadrul căreia să discutam problema acută a salarizării personalului din învăţământ.

Vă reamintim că, încă de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului din învăţământ a fost inechitabilă, coeficienţii de salarizare situându-se în pătrimea inferioară a raportului salarial, ceea ce nu reflectă importanţa socială a muncii desfăşurate în unităţile şi instituţiile de învăţământ din România.

Tratamentul inechitabil a continuat: în timp ce alte categorii de salariaţi au beneficiat de acordarea salariilor maxime încă din anul 2018 (o parte din salariaţii din cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”) sau de stabilirea salariilor de bază conform unor criterii diferite, care au asigurat o salarizare superioară (funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică), personalul din învăţământ nu a atins nici până în prezent maximul salarial prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022.

Prin dispoziţiile art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a reglementat acordarea, într-un termen rezonabil, a majorărilor salariale cuvenite conform Legii-cadru nr. 153/ 2017, astfel încât personalul didactic urma să primească salariile corespunzătoare anului 2022 de la data de 01.09.2020. Ulterior, această minimă măsură de accelerare a creşterii nivelului salarial a fost amânată pentru data de 01.09.2021, prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, apoi eliminată sine die prin dispoziţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Şi personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar este afectat de scăderea accentuată a nivelului de trai, în condiţiile în care acesta primeşte cele mai mici salarii reglementate de Legea-cadru nr. 153/ 2017, însă prestează, în mod constant, activităţi peste norma de muncă legală şi/ sau neprevăzute în fişa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea.

Doamnă ministru,

Educaţia de calitate poate fi oferită numai de un sistem de învăţământ în cadrul căruia salariaţii – personal didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic – sunt remuneraţi corespunzător, raportat la responsabilitatea, complexitatea şi riscurile activităţii pe care o desfăşoară.

În speranţa că veţi da curs propunerii noastre şi că, pe calea dialogului, se vor găsi soluţii adecvate la toate problemele expuse, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate şi implicare.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE F.S.L.I.,                    PREŞEDINTE F.S.E.                            PREŞEDINTE F.N.S.

                                                     „SPIRU HARET”,                                 „Alma Mater”,

Simion HANCESCU                       Marius Ovidiu NISTOR                        Anton HADĂR