Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ

INFORMARE

În data de 8 septembrie a avut loc şedinţa Colegiului Naţional al Liderilor FSLI în cadrul căreia s-au analizat cele mai importante probleme cu care se confruntă salariaţii din învăţământ, dar şi probleme ale acestui sistem. Concluzia desprinsă este aceea că toţi angajaţii din sistemul de învăţământ sunt afectaţi de criza pe care o traversăm, scăderea nivelului de trai fiind îngrijorătoare, din cauza creşterii preţurilor şi a inflaţiei cei mai afectaţi fiind salariaţii de la nedidactic dar şi personalul didactic tânăr.

În aceste condiţii, Colegiul National al Liderilor FSLI şi-a fixat următoarele obiective:

1. Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, astfel încât să se atingă nivelul maxim al salariilor pentru personalul didactic prevăzute în Legea nr. 153/2017 cât mai repede posibil. Este exclus de a fi acceptată varianta ca acest lucru să se întâmple după data de 1 ianuarie 2022;

2. Identificarea unor soluţii pentru creşterea veniturilor personalului nedidactic şi susţinerea acestora în faţa factorilor decizionali, una dintre acestea fiind aplicarea regulamentelor specifice sectorului de activitate învăţământ privind condiţiile de muncă pentru personalul didactic şi nedidactic, aşa cum este stipulat în HG nr.34/2018 coroborat cu HG nr. 569/2017;

3. Implicarea activă în elaborarea noii legi a salarizării, obiectivul fiind acela al poziţionării tuturor angajaţilor din învăţământ pe o treaptă superioară celei actuale, cerinţă justificată având în vedere importanţa acestui domeniu de activitate;

4. Implicarea FSLI în elaborarea noului pachet legislativ care vizează sistemul educaţional. De asemenea s-a solicitat ca să se legifereze distinct Legea privind statutul personalului din învăţământ;

5. Elaborarea unei iniţiative legislative prin care să se solicite aplicarea corectă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, a drepturilor salariale cuvenite a se acorda personalului didactic prejudiciat în mod ilegal de acest drept, fapt recunoscut prin Deciziile 64/2020; 7 şi 8 din 2021 ale Î.C.C.J. Această iniţiativă legislativă urmează a fi înaintată Parlamentului României în perioada imediat următoare;

6. În situaţia în care toate aceste cerinţe justificate vor fi ignorate de factorii decizionali, urmează să se stabilească un calendar al acţiunilor de protest.

Preşedinte, Simion HANCESCU