Chişinău, Congresul VII al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

La 5 martie 2020, la Chişinău, s-a desfăşurat Congresul VII al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, la care au participat circa 170 de delegaţi la Congres, unii factori de decizie din Republica Moldova. Totodată, Congresul a fost onorat cu prezenţa unui şir de delegaţii de peste hotare, în frunte cu preşedintele Comitetului Sindical European pentru Educaţie (ETUCE), Cristine Blower.

Solidaritate şi susţinere frăţească de peste Prut, reprezentată prin prezenţă la Congres şi mesaje călduroase adresate de la tribuna Congresului, ne-au oferit delegaţiile Federaţiei Sindicatului Liber din Învăţământ (Cornelia Stavri Popa, Secretar General, Gabriel Ploscă, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ şi Cercetare Neamţ, însoţit de Gabriela Grigore, Secretar General şi Iosif Covasan, şef de departament); Federaţiei Sindicale Naţionale Alma Mater (Anton Hadăr, preşedinte, Răzvan Bobulescu, preşedinte de onoare, Mihai Buţu, Secretar General, Laura Olteanu, preşedintele Sindicatului Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Iulian Agape şi Ştefan Grigoraş, Sindicatului Salariaţilor Universităţii Tehnice „Gh.Asachi”, Iaşi).

Mesajul preşedintelui Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, prezentat de la tribuna Congresului de către Gabriel Ploscă, vicepreşedinte FSLI, preşedinte SLICS Neamţ, a fost întâmpinat cu un deosebit entuziasm.

Totodată, Congresul a fost onorat şi de prezenţa delegaţiilor din partea sindicatelor din educaţie din Ucraina, Bulgaria, Kazahstan.

Ordinea de zi a evenimentului a inclus mai multe subiecte, printre care: prezentarea activităţii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei în perioada dintre Congresele VI şi VII (5 martie 2015 – 5 martie 2020); aprobarea priorităţilor strategice de activitate pentru perioada 2020-2025; alegerea conducerii Federaţiei pentru următorul mandat de cinci ani.

În raportul despre activitatea Federaţiei, Ghenadie Donos, preşedinte al FSEŞ, a comunicat că pe parcursul ultimilor cinci ani au fost obţinute unele realizări importante pentru membrii de sindicat, precum sunt majorări salariale; facilităţi prin semnarea unor acorduri adiţionale la Convenţia colectivă; completarea şi îmbunătăţirea Legii salarizării. Acesta a mai precizat că ridicarea statutului cadrului didactic, reîntoarcerea tinerilor la catedre, diminuarea birocratizării la locul de muncă al pedagogului, sunt doar unele aspecte care solicită aportul Sindicatului spre soluţionare în timpul apropiat.

În luarea sa de cuvânt, Oleg Budza, preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a afirmat că FSEŞ este o organizaţie sindicală de primă importanţă pentru întreaga mişcare sindicală. „Este un sindicat cu tradiţii de peste 100 de ani. În toţi aceşti ani, Federaţia a fost şi este un promotor activ al sindicalismului, care a apărat drepturile membrilor săi prin negocieri insistente cu autorităţile şi ample acţiuni de protest”, a accentuat liderul CNSM.

 În urma procedurii de vot, prin vot deschis, în calitate de preşedinte al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei a fost reales Ghenadie Donos. De asemenea, au fost aleşi vicepreşedinţii FSEŞ – Nadejda Lavric, Anatol Alexei, Oleg Chihai, Maria Sârbu, Silvia Chicu, precum şi membrii Consiliului General şi ai Comisiei de cenzori.

Angelina BEGU

Redactor-şef adjunct al Revistei Apostolul, Chişinău