COMUNICAT DE PRESĂ M.E.C.

Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar

Conform prevederilor art. 1 din Hotărârea Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/09.03.2020, cursurile în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular vor fi suspendate, începând din data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, în funcţie de evoluţia situaţiei. Această măsură este una preventivă, care nu are la bază considerente de ordin medical.

Pentru perioada suspendării cursurilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării comunică următoarele:

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării încurajează realizarea de cursuri suport pentru elevi, asistate de tehnologie. Prin adresa nr. 76RLB/09.03.2020, recomandă cadrelor didactice accesarea suitei de aplicaţii educaţionale oferite sub licenţă gratuită de către Google şi Microsoft: G Suite for Education şi Office 365 A1. În acest demers cadrele didactice vor fi sprijinite de Casa Corpului Didactic şi experţii e-learning din cadrul proiectului CRED.

2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării în parteneriat cu Televiziunea Română va realiza cursuri pentru toate nivelurile de învăţământ, cu prioritate pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a/ XIII-a, pentru a asigura continuitatea pregătirii în vederea susţinerii examenelor naţionale. Detaliile privind grila de programe pentru TELEŞCOALĂ vor fi comunicate în cel mai scurt timp.

3. Cadrele didactice pot menţine în această perioada legătură cu elevii prin orice alte mijloace tehnice de comunicare.

Precizăm că aceste demersuri nu se substituie cursurilor din unităţile de învăţământ preuniversitar, rolul lor fiind de a crea un cadru educaţional în această perioadă.

4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va reprograma următoarele activităţi:

a. simulările examenelor naţionale;

b. olimpiadele şcolare;

c. competiţiile sportive;

d. activităţile extraşcolare şi

e. toate celelalte activităţi care presupun prezenţa elevilor în colectivitate.

Se recomandă părinţilor/tutorilor legali instituiţi, precum şi elevilor să evite expunerea în spaţiile aglomerate şi să încerce, pe cât posibil, să nu părăsească domiciliul.

5. Înscrierea pentru clasa pregătitoare se poate realiza în continuare, online, iar calendarul se va prelungi cu o săptămână, după reluarea cursurilor, pentru toate celelalte activităţi.

6. Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ vor decide modalitatea de recuperare a procesului educaţional din perioada suspendării cursurilor.

7. Conform hotărârii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experienţă, mobilităţile, respectiv stagiile de practică în spitale ale cursanţilor şcolilor postliceale sanitare se suspendă până la dată de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei hotărâri (nr. 6/ 9.03.2020).

Referitor la programul de lucru din această perioadă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării face următoarele recomandări:

1. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar va stabili programul de lucru al angajaţilor, în funcţie de măsurile dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

2. Referitor la drepturile salariale, MEC asigură întregul personal din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditat că nu va fi afectat de măsurile dispuse privitor la suspendarea cursurilor.

Va rugăm să comunicaţi urgent precizările de mai SUS tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv palatelor şi cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare şi centrelor de excelenţă. (Nr. 79, 10.03.2020)

Director General, Daniela Elisabeta BOGDAN