Rememorări Mai 2011

1/1864 – n. Ermil Istrati, la Bicaz (d. 14. 09. 1925, Piatra-Neamţ). Profesor la Focşani şi Piatra-Neamţ (director al Liceului „Petru-Rareş”, 1898-1905), avocat (1909), autor de manuale şcolare. Membru al Societăţii Geografice din România.
l 5/2006, d., la Văratec, Zoe Dumitrescu-Buşulenga (n. 20. 08. 1920, Bucureşti), critic şi istoric literar, comparatistă, profesor universitar (din 1971), director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară “George Călinescu” (din 1973), membru corespondent (1974), apoi titular şi vicepreşedinte al Academiei Române; a condus Accademia di Romania de la Roma (1991-1997).
* 7/1956, n., la Tîrgu-Neamţ, Daniel Corbu. Poetul consideră că adevăratul debut este cel din “România literară” (1979). A publicat mai multe volume de versuri şi colaborează la mai multe publicaţii literare. La mulţi ani, Daniel Corbu!
* 10/1971, d., la Bucureşti, compozitorul, dirijorul Mihail Jora (n., Roman, 18. 08. 1891), membru al Academiei Române (1955). Studii: Conservatorul din Iaşi (1909-1911), Facultatea de Drept, Iaşi (1909-1912), Conservatorul din Leipzig (1912-1914). A îndeplinit diferite funcţii: director muzical (Radiodifuziunea Română, 1928-1962), rector al Conservatorului din Bucureşti (1941-1947), dirijor, pianist, consilier artistic al Filarmonicii şi al Operei Române, Bucureşti (1931-1945). A fost unul din membrii fondatori ai Societăţii Compozitorilor Români; membru al Institutului Max Reger din Bonn (1948).
* 17/1906 – n. Constantin Romanescu, la Grinţieş, Neamţ (d. 1990, Dreptu, Poiana Teiului, Neamţ). Publicist şi învăţător de excepţie, apreciat de Mihail Sadovean. Colaborator la „Revista de pedagogie”.
* 21/1936 – n. Constantin Cucu, la Solonţ, Bacău. Facultatea de Filosofie – secţia ziaristică – a Universităţii din Bucureşti (1958). Reporter la ziarul “Apărarea patriei” (1958-1960), director al Casei de Cultură din Moineşti (1966-1967), şef de secţie la ziarul „Ceahlăul” (1968-1974). La mulţi ani, Domnule Constantin Cucu!
* 23/1871 – n. Garabet Ibrăileanu, la Tîrgu-Frumos (d. 11. 03. 1936, Bucureşti. Critic, istoric şi teoretician literar, prozator. Numele său este legat de Roman, pentru că aici a urmat gimnaziul (1883-1887). A înfiinţat Societatea „Orientul” (cu Raicu Ionescu-Rion şi alţi colegi de liceu), redactează Revista „Şcoala Nouă”, împreună cu Panait Muşoiu şi Eugen Vaian (1989-1990). Aici publică primele versuri, note de lectură, comentarii despre artă şi traduceri, semnînd şi cu pseudonimul Cezar Vraja.
* 25/1936 – n. Constantin Filimon, la Piatra-Neamţ. Institutul de Arte Plastice Bucureşti. Înainte de a se integra în învăţămînt, a lucrat pictură monumentală, religioasă pentru bisericile din Zăpodeni, Muncel, Drăgeşti, Verşeşti, Tigveni. a participat la Saloane şi Bienale de grafică în Bucureşti şi în Piatra-Neamţ. Expoziţii personale la Piatra-Neamţ (1981 – 1994). A expus în SUA şi Canada, Mexic, Franţa, India şi Venezuela. La mulţi ani, maestre!.
* 28/1936 – n. Mircea-Eduard Bălan, la Bucureşti. Facultatea de Teologie Bucureşti (1955-1959) şi Facultatea de Filologie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Autor de studii didactice apărute în publicaţii centrale şi locale. Volume: “Costache Negruzzi – «Alexandru Lăpuşneanul»”, (1996), “Etape în receptarea operei lui Ion Creangă” (1999), “Metaforă, simbol, mit în poezia eminesciană” (1999) ş. a. La mulţi ani, Domnule Profesor!
* 30/1893 – n. Gheorghe V. Butnaru, la Siliştea, Neamţ (1960). Facultatea de Teologie. A colaborat cu versuri, proză în: Vestea Nouă, Izvorul (aici era şi redactor), Ramuri, Cronica Romanului, Neamul Românesc Literar, Drum Nou, Cuget Clar, Calendarul, Fîntîna Darurilor, Izvorul Tămăduirii, Porunca Vremii ş. a. Scoate publicaţia Credinţa Ortodoxă (1931-1935).
* 31/1961 – n. Elena Pompiliu-Pîrvan, la Piatra-Neamţ. Sculptor. Institutul de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu”. Expoziţii colective (UAP Bucureşti), judeţene la Piatra-Neamţ şi Iaşi. Expoziţia de sculptură mică, Viena (1989). Din 1990, expune cu O. Pîrvu în Suedia. Premiul I al UAP (1987).
* 31/1859, n. Gheorghe Nicolau, la Români, ilustru institutor, revizor şcolar, apreciat de ministrul Spiru Haret, care a participat la inaugurarea Şcolii de Băieţi nr. 3 din Mărăţei, Piatra-Neamţ (astăzi Şcoala Nr. 2).

C.T.