Dialog despre educaţie

– Domnule profesor Gheorghe Amaicei, mai zilele trecute aţi participat la o dezbatere pe problemele şcolii, mai exact a legii învăţămîntului, sub patronajul ISJ Neamţ. V-aş întreba, mai întîi, în calitatea dumneavoastră de conducător al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Neamţ,  cum vi s-a părut activitatea la care aţi participat, problematica abordată?

– Desigur, fiecare dezbatere pe problemele şcolii, ca şi cea la care am participat, prezintă interes pentru oamenii şcolii şi de aceea am şi fost prezent la această activitate. Legea învăţămîntului comportă oricînd interes şi discuţii, mai ales acum, cînd vorbim de aproape două decenii de o reformă a învăţămîntului. De reforme nu ducem lipsă de o bucată de vreme încoace, numai că mie mi se pare că problema fundamentală a şcolii este cea a educaţiei, abandonată total dupa 1989, ba chiar scoasă în afara şcolii, lăsată la părerea oricui. Această problemă a educaţiei este nodul gordian al învăţămîntului. Fără educaţie nu există şcoală, nu se poate învăţa carte.

De ani buni, an de an, au survenit modificări în programele şi regulamentele şcolare, în structura şi organizarea anului şcolar, a examenelor de admitrere şi absolvire pe diferite cicluri de învăţămînt, unele chiar pe parcursul anului de învăţămînt. Consecinţele s-au văzut. An de an, rezultatele elevilor sunt  mai slabe, numărul de neşcolarizaţi şi de abandon şcolar e  din ce în ce mai mare, se constată o lipsă de cadre calificate bine pregătite, generată şi de migraţia peste hotare a celor mai bune cadre, scăderea valorii învăţămîntului superior prin inflaţia numerică, fenomene cu grave consecinţe pentru învăţămîntul nostru.

– Au constituit şi aceste probleme obiective de dezbatere, alături de legea învăţămîntului şi regulamentele de aplicare?

– Din păcate, nu. Problemele dezbătute s-au fixat mai ales pe unele articole de lege şi alunecăm spre condiţiile mizere de salarizare pentru învăţămînt, de încălcare flagrantă şi abuzivă a legii salarizării şi chiar a drepturilor obţinute prin hotărîri definitive ale Curţii Supreme. Problemele de bază nu îşi găseau loc în ansamblul dezbaterilor, acestea fiind sterile, la nivel teoretic şi declarativ cu tentă populistă. În condiţiile în care factorii de putere, Guvernul şi Parlamentul, nu vor opri cu adevărat imixtiunile politicului în şcoli, nu vor pune capăt schimbărilor abuzive şi nu vor repune statutul cadrelor didactice în drepturi –  bazat pe o finanţare reală şi o dotare a şcolilor în funcţie de cerinţele la nivel european – orice dezbatere şi demers înseamnă o agravare a stărilor cronice existente, şi accentuarea stării de lehamite şi de deznădejde a dascălilor.

Iată de ce şi Asociaţia Învăţătorilor îşi propune să organizeze, pe probleme, dezbateri reale în şcoli, dar să atragă şi antrenarea părinţilor şi a altor instituţii în soluţionarea reală şi pozitivă a problemelor şcolii.

– Domnule profesor, considerăm că am reuşit să deschidem un dialog pentru toţi colegii noştri, pe care să îl continuăm sistematic, în numerele viitoare. Solicităm intervenţii pe orice fel de probleme şi soluţii, pentru a mişca şi sensibiliza şi factorii de decizie şi putere, pentru o abordare reală şi adevărată a problemelor din învăţămînt.

 

Ştefan CORNEANU