Scrisoare deschisă

adresată tuturor educatoarelor, învăţătorilor şi profesorilor din judeţul Neamţ

Stimaţi colegi,
Cele mai multe profesii au asociaţii care se întâlnesc regulat, organizează evenimente împreună, îşi prezintă activităţile la care au obţinut rezultate interesante, stabilesc ghiduri de bune practici pentru profesia respectivă, dezvoltă programe comune.
Învăţătorii şi profesorii şi din judeţul Neamţ au Asociaţia Învăţătorilor. O oportunitate de a ne cunoaşte, de a schimba informaţii, opinii şi experienţe pentru a oferi o mai bună educaţie elevilor.
Precum o casă are nevoie de grijă zilnică, la fel şi o asociaţie se construieşte treptat, se îngrijeşte astfel, încât să fie durabilă, puternică, adevărată. Vă invităm să construim împreună ceea ce poate deveni „casa noastră”, Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Neamţ. O organizaţie apolitică şi neguvernamentală în care să simţim nevoia comunicării, în care să ne dorim activităţi variate şi de calitate, în care să simţim bucuria creaţiei, a lucrului bine făcut.
Ne veţi întreba firesc, De ce? Pentru ce?
Pentru că suntem datori să recuperăm şi să punem în valoare tradiţia de solidaritate, patrimoniul spiritual şi material realizat de înaintaşi. (Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Neamţ a fost înfiinţată în anul 1912.)
Pentru că fiecare învăţător şi profesor trebuie să dobândească conştiinţa de apartenenţă la o comunitate profesională care ar putea fi o valoare şi un garant al împlinirii profesionale şi personale.
Pentru că în condiţii de mare criză, asociaţiile profesionale trebuie să iasă în prim plan şi să-i mobilizeze pe toţi colegii pentru a spori capitalul de imagine (pozitivă) al şcolii şi a oamenilor care o slujesc.
Pentru a dezvolta proiecte/programe proprii sau în parteneriat în scopul creşterii eficienţei actului educativ.
Pentru a fi mai receptivi la ceea ce se întâmplă în jur, pentru a ne bucura de succesele colegilor noştri, pentru a primi un sfat, un îndemn, o vorbă bună.
Pentru a ne păstra echilibrul, care vine din îmbinarea fericită a vieţii de familie cu împlinirea profesională şi cu participarea socială.
Pentru respect, înţelegere, colaborare, recunoştinţă…
Mulţi dintre dumneavoastră veţi găsi răspunsurile la aceste întrebări mai târziu, prin activităţile de perspectivă: ateliere didactice, sesiuni de comunicări, proiecte educative, realizarea de portofolii metodice pe baza schimburilor de experienţă, prezentarea de bune practici în şcoala proactivă, saloane expoziţionale, excursii didactice etc.
Nu vrem să fim mulţi, dar vrem să fim cei mai buni.
Vrem să devină un factor de stabilitate organizaţională pentru membrii noştri în scopul emancipării de substanţă a cadrelor didactice. Vrem să ne construim şi să ne afirmăm propria identitate, treptat, prin activităţile derulate, prin programele care vor face din asociaţie, în timp, un „actor” cunoscut şi recunoscut în comunitate.
Stimaţi colegi, haideţi să reconstruim împreună Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Neamţ, o casă durabilă, frumoasă şi adevărată.
Dumnezeu să ne ajute!

P.S. Suntem la începutul unui nou an şcolar. Vă dorim succese şi experienţe frumoase, sănătate, tărie de caracter şi putere de muncă.

Cu deosebită consideraţie,
Prof. Liviu Rusu, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Neamţ