Misiune şi pastoraţie în Biserica Ortodoxă Română astăzi

Lucrarea Pr. Florin Stan, Cercetare şi strategie misionar-pastorală în Biserica Ortodoxă Română contemporană, apărută la Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019, umple un gol în literatura academică de specialitate din domeniu, prin cercetarea propusă, prin metodele şi strategiile misionare adaptate exigenţelor lumii contemporane, dar şi prin mijloacele empirice pe care se bazează cercetarea teoretică.

Licenţiat în domeniile teologie şi psihologie, autorul abordează pastoraţia într-o manieră interdisciplinară. Protopop al Protopopiatului Lăpuş, pr. Florin Stan are o bogată experienţă misionară: în intervalul 2010-2013 şi 2014-2015 a fost expert formator în cadrul proiectului „Alege şcoala”, începând cu anul 2009 este preşedintele Asociaţiei pentru Filantropie, Educaţie şi Dezvoltare Comunitară, iar în perioada 2008-2014 a fost inspector pentru catehizarea tineretului în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului.

Reprezentând teza de doctorat în teologie, lucrarea de faţă se remarcă printr-o analiză fină a teoriei paradigmelor misionare (seturi de concepte cheie care explicitează istoria creştinismului şi conturarea unui mod de gândire misionară) introdusă în literatura de specialitate de către misiologul David Bosch.

Structurată în trei mari părţi, cartea conţine 5 capitole (Cercetarea şi strategia misionar-pastorală în misiologia ortodoxă românească, Strategia misionar-pastorală a Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1989-2013, Paradigma teologică ortodoxă – condiţie şi mediu al dezvoltării unei cercetări şi a unor strategii misionare autentice şi eficiente, Arii de cercetare şi strategii misionar-pastorale prioritare în Biserica Ortodoxă Română contemporană, Coordonate ale strategiilor misionar-pastorale în rândul copiilor şi al tinerilor) ce însumează 547 pagini.

Prin bogăţia şi diversitatea surselor şi resurselor, lucrarea oferă unele răspunsuri la întrebări şi frământări privind relaţia dintre ştiinţă şi religie. Aceste posibile răspunsuri sunt riguros fundamentate pe studii dogmatice, empirice şi practice.

Astăzi, psihologii sunt tot mai interesaţi de a afla răspunsuri la o serie de întrebări aflate la limita dintre religie şi ştiinţă, iar teologii recunosc unele hiatusuri disfuncţionale între interpretările oferite de Biserică în anumite perioade şi explicaţiile ştiinţifice.

O strategie misionar-pastorală corectă şi eficientă poate fi implementată doar de către nişte păstori cu reală vocaţie, cu o bogată pregătire de specialitate şi cu o reală trăire, dispuşi oricând să dăruiască şi să se dăruiască. La nivel practic, este identificată zona urbană ca spaţiu şi situaţie în care Biserica trebuie să comunice credinţa într-un limbaj viu şi adaptat omului contemporan. Chiar dacă România este o ţară declarată creştină, trebuie trezită conştiinţa acelor creştini nepracticanţi.

Cartea Pr. Florin Stan este recomandată preoţilor, profesorilor, studenţilor în teologie, dar şi publicului larg dornic să se inspire din noile abordări misionare, fapt ce va duce la îmbogăţirea intelectuală şi spirituală a cititorilor.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA