Liceeni romaşcani, în practică la Valencia

O echipă de elevi romanvodişti, însoţiţi de profesorii Petronela Husaru şi Sorin Husaru, au efectuat, în perioada 20 iunie – 10 iulie 2021, activităţi de practică în domeniul IT la Valencia, Spania, lor alăturându-li-se colegi de la Liceul Vasile Alecsandri din Săbăoani.

Această experienţă face parte din Proiectul Erasmus+ KA1 REAL IT, 2020-1-RO01-KA102-078788, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, având un grant aprobat de 304.140 euro şi răspunde conform cerinţelor, în mod direct, nevoilor comune identificate la nivelul consorţiului format din şase scoli din Regiunea Nord-Est România, respectiv Colegiul National Gheorghe Vrânceanu Bacău, Colegiul National Costache Negri Târgu Ocna, Colegiul National Roman Vodă Roman, Liceul Teoretic Ion Borcea Buhuşi, Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani şi Colegiul National Ferdinand I Bacău.

Scopul proiectului îl reprezintă cooperarea interinstituţională la nivel regional şi european, în vederea creşterii calităţii educaţiei oferite de şcolile din consorţiu, prin dezvoltarea competenţelor cheie, profesionale şi personale ale elevilor, într-un mediu de lucru real, în vederea sprijinirii orientării lor către o cariera IT.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 2020 – 2021 şi are următoarele obiective specifice: dezvoltarea de competenţe profesionale informatice legate de comerţul electronic, de către 96 de elevi, de la profilul matematică-informatică, din liceele din consorţiu, prin stagii de practică de 90 ore, în companii IT dintr-o ţară străină, certificate prin Europass Mobility. Se mai urmăreşte dezvoltarea de către cei 96 participanţi elevi de competenţe lingvistice, soft skills şi abilităţi personale, printr-o primă experienţă de mobilitate europeană; conştientizarea şi înţelegerea altor culturi şi a sentimentului de cetăţenie activă şi identitate europeană, etc. Grupul ţintă este format elevi de clasa a XI-a, profil mate-informatică, ce susţin la finalul studiilor liceale Atestat competenţe profesionale la disciplina informatică. Aceştia vor urma un program pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală, înainte de realizarea mobilităţilor de formare.

În cadrul proiectului se va colabora cu cinci companii IT din Spania, Portugalia şi Cipru. Aceste firme, conform unui acord de învăţare, vor asigura plasamentele de formare pentru elevi în scopul dobândirii de competenţe profesionale de realizare a unor site-uri de comerţ electronic, utilizând WordPress, XAMPP şi WooCommerce. Recunoaşterea competenţelor participanţilor se va face prin documentul Europass Mobility. Proiectul va contribui la creşterea prestigiului, a calităţii activităţilor instituţiilor din cadrul parteneriatului şi la promovarea acestora în context european, la creşterea calităţii formării iniţiale pe care o oferă şi va înlesni contactul şcolilor cu piaţa muncii europene.

Proiectul va avea impact pozitiv pe plan local, prin activităţi de diseminare şi multiplicare: ateliere demonstrative IT, dezbateri, prezentări şi masă rotundă, la care vor participa agenţi economici locali, factori de decizie, instituţii de învăţământ, părinţi, elevi şi profesori. (Preluare după Ziarul de Roman, din 4 iulie 2021. Autor – Flora Ordean)

Red.