Parlamentul European – Scrisoare

PARLAMENTUL EUROPEAN

204085 / 25.10.2012

D-lui Liviu Marian Pop

Ministru delegat pentru dialog social

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

România

 

Domnule ministru,

Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din 20 septembrie 2012 prin care mă informaţi cu privire la anumite propuneri primite de la partenerii sociali, considerate ca bază pentru viitoarea amendare a legii de reglementare a dialogului social.

Cu toate că nu este de competenţa Parlamentului European de a-şi exprima opiniile cu privire la modificările propuse legislaţiei naţionale, aş dori să subliniez faptul că legislaţia UE oferă partenerilor sociali un rol primordial în elaborarea şi aplicarea politicii sociale comunitare. De aceea, dezvoltarea nu numai a structurilor tripartite,dar şi a dialogului social bipartit autonom şi reprezentativ este un aspect important pentru implicarea partenerilor sociali în activităţile de dialog social la nivel European şi naţional. Fiecare stat membru UE trebuie să acorde dialogului social importanţa necesară şi trebuie să ia măsurile ce se impun, astfel încât partenerii sociali să fie suficient de dezvoltaţi pentru a putea să-şi îndeplinească responsabilităţile la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional.

După cum ştiţi, Uniunea Europeană recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale (art.6 din TFUE), iar în acest sens articolul 28 din Cartă, oferă atât salariaţilor cât şi angajatorilor dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri colective de muncă la nivelurile corespunzătoare iar, în situaţiile de conflicte de interese pot să apeleze la acţiuni colective pentru a-şi apăra interesele, inclusiv la grevă. Mai mult decât atât, articolele I52, I54 şi 155 din TFUE prevăd promovarea dialogului social şi acordarea de competenţe suplimentare partenerilor sociali, luând, în acelaşi timp, în considerare diversitatea sistemelor naţionale. Astfel, se facilitează dialogul între partenerii sociali, respectându-le autonomia.

 

Cu stimă,

Martin SCHULTZ