Parteneriat Asociaţia Culturală STUDIA – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie RAISA PACALO

Sincronizarea şi integrarea învăţământului medical postsecundar nonterţiar în Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” Chişinău la învăţământul progresiv de peste hotare este o premiză importantă în dezvoltarea parteneriatelor multilaterale cu organizaţiile şi instituţiile de învăţământ similare din: România (Asociaţia Culturală STUDIA Piatra-Neamţ, Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti), Norvegia (Universitatea Agder Kristiansand), Elveţia (Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare), Germania (Wannsee Schule e.V., Academia Buch, Institutul Vivantes, Berlin-Branderburg e.V., Academia Gesundheit), Italia (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), SUA (The University of North Caroline Greensboro).

Parteneriatul cu Asociaţia Culturală STUDIA are un impact deosebit pentru dezvoltarea valorilor general-umane. În acest scop, în perioada 26-30 iulie 2017, în Piatra-Neamţ, s-a efectuat vizita de studiu a echipei de cadre didactice şi elevi – membri ai cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti din Centrul de excelenţă.

Acest oraş dispune de un bogat patrimoniu cultural, care are o valoare deosebită la nivel naţional, iar vizita locurilor memorabile din Piatra-Neamţ a fost posibilă datorită proiectului Punte culturală între Piatra-Neamţ şi Chişinău, realizat de Asociaţia Culturală STUDIA.

Programul cultural a inclus vizita a mai mult de 10 obiective culturale şi istorice, printre care: Ansamblul medieval Curtea Domnească, Muzeul Cucuteni, Casa memorială Calistrat Hogaş, Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, Mănăstirea Bistriţa, Mănăstirea Pângăraţi.

Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Despre acest eveniment de o deosebită valoare istorică ne-au relatat prof. Mihaela Gherghelescu şi Mihaela Mereuţă, directorul Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu. În cadrul dezbaterilor membrii echipei Centrului de excelenţă au aflat particularităţile evenimentelor istorice din perioada respectivă, au realizat schimb de opinii vizând importanţa lor istorică şi impactul în dezvoltarea relaţiilor dintre România şi ţara noastră.

Echipa Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie, ,Raisa Pacalo” Chişinău exprimă sincere mulţumiri Asociaţiei Culturale STUDIA Piatra-Neamţ şi, în special, vicepreşedintelui Asociaţiei, domnului Mihai Floroaia şi doamnei Anca-Mihaela Floroaia pentru posibilitatea de a descoperi locuri inedite şi oameni minunaţi, care ne-au îndemnat să păstrăm, valorificăm şi să promovăm valorile naţionale ale strămoşilor noştri.

 

Prof. Mariana NEGREAN

Director adjunct al Centrului de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” Chişinău