Primele rezultate ale proiectului Erasmus+ „Top Nursing Skills” 2016-1-RO01-KA102-024350

Luna aceasta se încheie implementarea proiectului Erasmus+ „Top Nursing Skills”, 2016-1-RO01-KA102-024350 implementat de către Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ împreună cu Spitalul San Rafael şi Residencia Luquelara SLU (Los Tulipanes) din Granada (Spania). Astfel, pe durata unui an de zile (proiectul a demarat în luna septembrie 2016), un număr de 28 de elevi din anul II, calificarea „asistent medical generalist” (actualmente fiind în anul III de studiu) au beneficiat, în urma unei riguroase selecţii, de un stagiu de pregătire practică de cinci săptămâni (200 de ore de învăţământ clinic), organizat în două fluxuri, cuprinzând un număr de câte 14 elevi, în perioadele 16 ianuarie – 17 februarie 2017, respectiv 27 februarie – 30 martie 2017.

Plasamentul a vizat în primul rând competenţele elevilor în domeniile: neurologie şi nursing specific, gerontologie, geriatrie şi nursing specific, precum şi calitatea serviciilor de nursing. Nu în ultimul rând, participanţii şi-au dezvoltat şi competenţele de comunicare profe­- sională în limbile engleză şi spaniolă, competenţele inter-culturale şi cele de lucru în echipă.

Activităţile practice ale elevilor s-au desfăşurat sub supravegherea şi îndrumarea personalului specializat de la cele două spitale, care a realizat şi evaluarea practicanţilor, competenţele dobândite de aceştia fiind recunoscute şi validate de către o comisie de specialitate în cadrul unităţii gazdă, prin utilizarea instrumentelor Europass şi ECVET. Au fost echivalate 200 din cele 984 ore de învăţământ clinic, respectiv 5 din cele 18 săptămâni de stagiu clinic prevăzut în curriculum de specialitate pentru anul al II-lea de studiu, calificarea asistent medical generalist.

Prin implementarea proiectului, Şcoala Post­liceală Sanitară Piatra-Neamţ a răspuns mai multor nevoi, începând cu aceea de a-şi adapta oferta educaţională la cererea şi nevoile existente în sistemul medical din judeţ, de a furniza pregătirea practică de specialitate la standarde europene şi desfăşurarea unor activităţi interesante în vederea diminuării fenomenului de renunţare la această calificare profesională. Pentru majoritatea elevilor participanţi la proiect, experienţa acumulată în străinătate a constituit prima şi poate singura de acest gen din perioada formării profesionale de specialitate.

Aflând-se la prima experienţă a programului Erasmus+ (în cei 25 de ani de existenţă a unităţii), proiectul a constituit o adevărată oportunitate pentru Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ de a dobândi experienţă în managementul proiectelor internaţionale, de a se face cunoscută în ţară şi străinătate şi, nu în ultimul rând, de a aduce o contribuţie la perfecţionarea sistemului medical românesc.

Impactul şi rezultatele pozitive ale proiectului au început să fie vizibile nu doar în rândul elevilor participanţi ci şi la nivelul unităţilor medicale din judeţ, beneficiarii finali fiind pacienţii. Discuţiile avute cu elevii participanţi au evidenţiat faptul că aceştia şi-au dezvoltat competenţele de comunicare cu persoanele vârstnice aflate în suferinţă, au înţeles ceea ce înseamnă respectul faţă de OM, experienţa acumulată fiind de un real folos în efectuarea stagiului clinic la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, iar conştientizarea rolului asistentului medical în societatea actuală, a dus la asumarea responsabilă a sarcinilor de lucru, respectarea cu stricteţe a procedurilor specifice şi un nou mod de abordare a relaţiei asistent medical – pacient. Abordarea holistică a persoanei umane (trup şi suflet) a condus la prevenirea şi eliminarea posibilelor cauze ale degradării stării de sănătate şi nu doar la ameliorarea efectelor.

Prin participarea la acest proiect, prin competenţele specifice dobândite şi experienţa acumulată, şansele de angajare, atât în ţară cât şi în străinătate, ale beneficiarilor, viitori asistenţi medicali generalişti, se vor îmbunătăţi.

În perioada următoare se vor desfăşura diverse activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului, atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi la nivelul instituţiilor de profil medical din judeţ.

În altă ordine de idei, nu putem trece cu vederea faptul că incompetenţa managerială şi dezinteresul actualei conduceri a şcolii au dus la ratarea unor astfel de oportunităţi pentru elevii interesaţi cu adevărat să devină cadre medicale responsabile şi profesioniste.

 

Coordonator de proiect,

Prof. dr. Mihai FLOROAIA