Se întâmplă în Republica Moldova

• La Orhei a fost sărbătorită excelenţa în educaţie!

Gala Excelenţă în Educaţie, 2021, a fost organizată de către Direcţia Generală Educaţie Orhei, cu scopul de a promova calitatea şi performanţa în educaţie, premiind elevii care s-au remarcat prin rezultate deosebite la olimpiadele republicane, dar şi la alte concursuri naţionale, care au fost desfăşurate în anul de studii 2020-2021. De asemenea s-au oferit premii cadrelor didactice şi manageriale din Instituţiile de Educaţie Timpurie, din învăţământul primar şi secundar, din învăţământul extraşcolar, pentru excelenţa dovedită în activitatea profesională. Exprimându-şi sentimentul de apreciere, invitaţii au adresat felicitări tuturor participanţilor la concurs, pentru munca plină de abnegaţie, evidenţiind contribuţia în valorificarea şi promovarea educaţiei de calitate prin activităţi cu impact semnificativ asupra procesului educaţional din raionul Orhei.

• Şcoala noastră promovează un mediu sigur, cu toleranţă zero la cazurile de violenţă faţă de copii!

Acesta este mesajul, dar şi angajamentul asumat de angajaţii celor 21 de şcoli beneficiare ale proiectului EVA din Cahul şi Ungheni. Astfel, în cadrul unui eveniment de promovare, unde au participat profesori, elevi, reprezentanţi ai Direcţiei Învăţământ General Cahul, s-au discutat avantajele implementării Politicii de Protecţie a Copilului.

Copiii cunosc că în instituţie sunt adulţi la care se pot adresa, în cazul apariţiei unei dificultăţi sau probleme.

Instituţia conlucrează mai eficient cu părinţii, implicându-se direct în asigurarea unui mediu protector pentru copii.

Personalul instituţiei îşi conştientizează rolul în domeniul protecţiei copilului, exercitând sarcini concrete în acest sens.

Totodată, în incinta Liceul Teoretic Ion Creangă din Cahul, dar şi în alte 20 de licee din raioanele Cahul şi Ungheni, au fost instalate bannere ce îndeamnă membrii comunităţilor şcolare să creeze medii sigure şi cu toleranţă zero la cazurile de violenţă faţă de copii. Iar elevii din cele 21 de instituţii au primit mai multe materiale utile, cum ar fi pliantul „Adolescenţa este mai frumoasă în siguranţă!”, broşuri pentru copiii din clasele I-IV şi V-XII „Cum să recunosc un abuz?”.

Proiectul EVA, finanţat de UE („Promovarea egalităţii de gen în raioanele Cahul şi Ungheni”) îşi propune să promoveze egalitatea de gen, abilitarea femeilor şi să combată violenţa domestică care afectează femeile şi copiii.

• Concursul „Ambasada Limbii Române în localitatea mea”

În cadrul concursului, „Ambasada Limbii Române în localitatea mea”, Direcţia Învăţământ Soroca cheamă copiii să promoveze vorbirea corectă a limbii române printre prieteni, rude, colegi, vecini, iar ca dovadă să realizeze filmuleţe.

Titlul de, ,Ambasador al Limbii Române” se va obţine prin atenţie sporită la vorbirea elevului dar şi a celor din jur, iar pe 31 August – de „Ziua Limbii Române” – cei mai activi participanţi vor primi insigna „Ambasador al Limbii Române”.

Angelina BEGU