Elevii români, strânşi în menghina „teoriilor de gen”

Încep să se facă simţite şi în rândul elevilor români consecinţele „Convenţiei de la Istanbul”, document ratificat de România încă din anul 2016, potrivit căruia genul nu este un dat biologic, ci un rol asumat. Cu alte cuvinte, fiecare individ are dreptul să hotărască dacă este femeie, bărbat sau altceva, indiferent de sexul biologic, având totodată posibilitatea să opteze pentru unul din cele peste 114 genuri identificate până în prezent…

Astfel, la sfârşitul lunii februarie, o acţiune intitulată „Women Talk Conference”, finanţată de Departamentul de Stat al SUA, care ar fi urmat să se desfăşoare la sala Ateneului Popular din Focşani, a fost anulată de Baroul Vrancea, Ateneul Popular, Inspectoratul Şcolar, Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie şi Coaliţia pentru Familie. Motivul anulării a fost acela că între temele dezbaterii urmau să se afle şi cele privind drepturile comunităţii LGBT, părinţii nefiind informaţi în legătură cu participarea copiilor lor la acest eveniment.

Dacă, iniţial, activitatea a fost anunţată fără nicio menţionare că ar fi necesar acordul părinţilor, după ce Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) din Vrancea, organizaţie cu 26.000 de membri, a solicitat explicaţii Inspectoratului Şcolar, acesta a recunoscut că nu şi-a dat avizul pentru acest gen de activităţi, conform „Ziarului de Vrancea”: „Formularul iniţial de înscriere nu prevedea dacă există sau nu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea pentru această activitate educaţională şi nici acord al părinţilor în cazul participării elevilor minori. Am realizat că nu putem găzdui o activitate educaţională pentru minori pentru care nu există avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean”, se arată în mesajul Ateneului Popular din Focşani. (Ziarul de Vrancea – Ateneul a avut o poziţie corectă şi nu a discriminat – 28 februarie 2018)

Acţiunea s-a desfăşurat, în cele din urmă, într-un cadru restrâns, stârnind reacţii vehemente la nivelul societăţii civile. Astfel, nouă profesori universitari au publicat o scrisoare deschisă în care arată că „elevii au asistat la scene de film homo şi la pledoaria unui transgender (…) În felul acesta, organizatorii au încălcat Art. 29 Alin. 6 din Constituţia României care prevede că părinţii au dreptul constituţional să îşi educe copiii şi trebuia să li se ceară consimţământul. De asemenea, au mai încălcat şi art. 487 din Codul civil, care spune că părinţii au datoria să se îngrijească de dezvoltarea psihică a copiilor potrivit propriilor lor convingeri. Fiind prinşi cu «cioara vopsită», au pus copiii să iscălească pe loc un formular de acord al părinţilor. Probabil că, potrivit teoriei gender, copilul poate fi propriul lui părinte şi de ce nu? – şi invers.” (activenews.ro)

 

* Atunci când nefirescul devine firesc

 

Potrivit Coaliţiei pentru Familie, evenimentul face parte dintr-o campanie de educare a minorilor cu privire la homosexualitate, campanie lansată pe data de 19 ianuarie la Bucureşti, la Cinematograful „Elvira Popescu”, unde aproape 150 de elevi şi profesori au vizionat filmul „120 de bătăi pe minut”, film „cu scene de sex între doi bărbaţi, dintre care unul este bolnav de SIDA, şi cu prezentarea actului sexual homosexual cu potenţial de infectare cu SIDA drept o dovadă de iubire între cei doi” (activenews.ro), vizionarea fiind urmată de o dezbatere pe tema homosexualităţii, a virusului HIV şi a educaţiei sexuale. Reprezentanţi ai Alianţei Părinţilor din România, prezenţi în sală, au confirmat faptul că la dezbatere nu a fost prezent niciun delegat al vreunei asociaţii de părinţi, neexistând niciun avertisment referitor la scenele cu conţinut sexual care urmau să fie prezentate în film la începerea proiecţiei.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi campania de «educaţie» pentru homosexualitate a minorilor din mediul liceal românesc începută la 19 ianuarie, la Bucureşti şi continuată la Focşani, zilele trecute, cu o conferinţă care a încălcat flagrant drepturile părinţilor şi ale copiilor”, arată un comunicat al Coaliţiei pentru Familie şi Platformei civice pentru drepturi şi libertăţi. De asemenea, Coaliţia pentru Familie şi Platforma civică pentru drepturi şi libertăţi au mai precizat că vor solicita sprijin internaţional, în Europa şi SUA, pentru a denunţa „campania de linşaj public la care suntem supuşi, pentru a face publice în mediul internaţional ameninţările, hărţuirea, inclusiv în mediul profesional, pentru a releva gravele încălcări ale legii în dauna exercitării drepturilor noastre constituţionale”.

 

* Convenţia de la Istanbul, respinsă de toate ţările din jurul României

 

Convenţia de la Istanbul a fost respinsă de aproape toate ţările din jurul României (Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Lituania, Letonia şi Croaţia), singura care a ratificat-o fiind Polonia, dar cu anumite rezerve. Potrivit Convenţiei, genul reprezină „rolurile, comportamentele, activităţile construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi”. (Art. 3, alin. c) De asemenea, articolul 14, punctul 1 prevede că „părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.” Aşadar, teoriile de gen se vor regăsi şi în viitoarea curriculă şcolară, elevii învăţând că orice persoană are dreptul de a se considera bărbat sau femeie, indiferent de sexul genetic şi biologic.

Însă în ciuda demersurilor internaţionale prin care nefirescul devine firesc, mai sunt încă voci autorizate care se opun vehement răsturnărilor firii omeneşti. Astfel, încă din anul 2016, Colegiul American al medicilor pediatri a solicitat cadrelor didactice şi legislatorilor să refuze ideologia de gen, deoarece „transsexualismul, este un abuz asupra copilului şi o boală mintală.” (www.acpeds.org)

De asemenea, recent, Biserica Ortodoxă din Bulgaria a denunţat ideologia de gen din „Convenţia de la Istanbul”, cerând parlamentului să nu o ratifice: „Cerem Adunării Naţionale să nu ratifice Convenţia de la Istanbul, care introduce concepte contrare credinţei noastre ortodoxe, tradiţiilor noastre naţionale şi sistemului nostru juridic. Chemăm poporul bulgar să-şi apere credinţa, pe care a păstrat-o în mijlocul tuturor încercărilor istorice! Datoria sacră şi părintească a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare este aceea de a reaminti poporului lui Dumnezeu cuvintele Sfintei Scripturi: «Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău!» (Isaia V, 20)”.

În faţa asaltului susţinut de ONG-urile străine, pe baza unor hotărâri asumate fără informarea şi consimţământul poporului român, sperăm ca autorităţile nemţene – părinţi, cadre didactice, inspectori şcolari, preoţi – să facă apel la toate pârghiile legale, care prevăd (încă) dreptul părinţilor de a asigura educaţia copiilor lor, potrivit propriilor convingeri. De asemenea, aşteptăm o reacţie şi din partea B.O.R., care are datoria sfântă de a apăra ino­cenţa copiilor şi spiritualitatea poporului român, într-o lume care pare să confunde din ce în ce mai mult lumina cu întunericul…

 

Irina NASTASIU