Invitaţie către cadrele didactice nemţene

Nevoia de a fi mereu un exemplu demn de urmat în rândul cadrelor didactice, ne-a determinat pe noi, echipa de la Casa Corpului Didactic Neamţ, să aducem în centrul atenţiei, activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale care să surprindă prin eleganţa şi actualitatea lor. Pornind de la acest deziderat, s-a născut ideea de a crea un spaţiu muzeal, fizic şi virtual, dedicat istoriei învăţământului în municipiul Piatra-Neamţ. Acest lucru a condus la selectarea şi găzduirea unei expoziţii inedite, adresată atât personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar, comunităţilor de elevi şi întregii comunităţi locale, purtând titulatura Identitate şi memorie prin educaţie istorică şi având următoarea echipă de implementare, formată din:

– reprezentant legal: prof. Gabriela Banu, Director al Casei Corpului Didactic Neamţ;

– coordonator proiect: prof. Elena Preda, inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ;

– responsabil activităţi proiect: profesor-metodist Gabriela-Livia Curpănaru;

– membri: Prof. Cristina Iftime, profesor istorie, prof. drd. Mirela Topoliceanu, prof. Cristiana Şoimaru – preşedinte APIN Neamţ, prof. Simona Oţel – secretar APIN;

– colecţionari: Mugurel Roşu; Viorel Nicolau; Eugen Pelin; Dan Grigoraş; Constantin Horghidan.

Expoziţia poate fi urmărită pe tot parcursul anului şcolar 2021-2022 la sediul Corp B, Piatra-Neamţ, Strada Petru Movilă, 67.

Responsabila acestei activităţi, doamna profesor metodist Gabriela-Livia Curpănaru ne-a mărturisit necesitatea, scopul şi obiectivele acestui proiect de anvergură: crearea unui spaţiu dedicat istoriei învăţământului din Neamţ şi din România în municipiul Piatra-Neamţ, în condiţiile în care în prezent nu există astfel de iniţiative, însă există colecţionari care doresc să se implice voluntar în astfel de activităţi educaţionale, necesare comunităţii; dezvoltarea tehnologiilor digitale în realizarea de clasificări de colecţii muzeale; îmbunătăţirea educaţiei şi formării culturii generale elevilor prin educaţie muzeală, încurajarea realizării de colecţii personale şi colective.

Scopul proiectului este crearea unui spaţiu muzeal dedicat istoriei învăţământului din judeţul Neamţ şi din România prin punerea în valoare a unor colecţii de documente şi obiecte specifice, de la colecţionari privaţi, şcoli sau alte persoane interesate.

Obiectivele proiectului sunt:

O1: Sprijin şi consiliere în educaţia muzeală, parte integrantă a învăţământului;

O2: Dezvoltarea competenţelor profesorilor în colecţionarea, clasificarea şi punerea în valoare a obiectelor, documentelor, care pot fi expuse în muzee;

O3: Digitalizarea sistemului de conservare a patrimoniului vizat în proiect prin stimularea inovării şi a competenţelor digitale în toate instituţiile de învăţământ;

O4: Încurajarea elevilor, profesorilor, părinţilor, pentru acordarea importanţei cuvenite educaţiei identitare, prin donaţii către spaţiile muzeale.

Prin organizarea acestui spaţiu muzeistic se doreşte includerea în procesul de învăţământ a bunelor practici identificate în cadrul proiectului, susţinerea de lecţii de istorie interactive în expoziţia deschisă pe parcursul acestui an şcolar.

O altă invitaţie adresată cadrelor didactice şi elevilor este aceea de a-l redescoperi pe scriitorul şi istoricul nemţean Dumitru Almaş, cel ce şi-a dorit dintotdeauna să insufle copiilor, dragostea de neam şi ţară prin repovestirea celor mai importante momente istorice ale poporului român. În acest sens, bibliotecara instituţiei a realizat o webgrafie tematică http://www.ccdneamt.ro/ new/wp-content/uploads/2021/09/ webgrafie_Dumitru_Almas.pdf pe care a promovat-o în şcoli cu ajutorul grupului, grupul WhatsApp Bib CCD si bib Neamt şi pe site-ul instituţiei http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/afis_Scriitori-nemteni_Dumitru_Almas.pdf. Webgrafia reuneşte link-uri către date biobibliografice, articole de ziar despre marele scriitor dar şi cărţi ce au încântat copiii prin modul atractiv de a prezenta evenimete istorice. O parte din aceste cărţi, cum ar fi Povestiri istorice pentru copii şi şcolari, romanul Grue Grozovanul, pot fi citite online în format pdf.

Rămânând tot în spaţiul cărţilor şi privind agenda viitoarelor activităţi iniţiate de Casa Corpului Didactic Neamţ, luna octombrie se deschide prin invitaţia lansată în şcoli de a ne fi partenere în a marca Ziua internaţională a bibliotecilor şcolare. Acest lucru va fi posibil prin promovarea exemplelor de bune practici pentru activităţi metodice, ştiinţifice sau culturale derulate cu sprijinul bibliotecilor/CDI-urilor. În acest sens, bibliotecarul/responsabilul CDI din unitatea şcolară este invitat să completeze parteneriatul educaţional şi o machetă pe care să le trimită în vederea realizării unui ghid cu exemple de bune practici pentru biblioteci şcolare şi CDI-uri. S-a dorit formarea unui grup de lucru cadre didactice – elevi, care să realizeze următoarele cerinţe:

– bibliotecarii şcolari vor prezenta elevilor ghidul online http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf;

– elevii vor accesa linkul şi vor descoperi exemple de activităţi derulate cu sprijinul bibliotecii şcolare/CDI-ului;

– bibliotecarul şcolar va prezenta elevilor Graficul de activităţi al bibliotecii şi va invita elevii să se implice voluntar în buna derulare a acestora;

– bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice implicate vor selecta o activitate metodică, ştiinţifică sau culturală, derulată în anul şcolar 2020-2021 pentru completarea machetei trimise de Casa Corpului Didactic Neamţ şi expedierea sa până pe data de 19 octombrie 2021, în vederea realizării unui ghid cu exemple de bune practici pentru biblioteci şcolare şi CDI-uri.

Având speranţa unei bune implicări şi colaborări Casa Corpului Didactic Neamţ – unităţi şcolare şi implicit formatori, cadre didactice – elevi, aşteptăm cu interes derularea evenimentelor propuse.

Prof. Gabriela BANU, director CCD Neamţ