O zi din viaţa unei şcoli a viitorului-Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ

Ne aflăm în perimetrul unui lăcaş de învăţământ care îşi defineşte oferta educaţională prin calitate, performanţă, promovar07-ap187-foto1ea valorilor europene şi egalitatea şanselor. Adică o instituţie în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile, unde se va încuraja competiţia şi competitivitatea, care dau şanse reale pentru un start reuşit în carieră.

Periplul nostru de o zi începe în baza de practică a liceului, mai precis în laboratorul de cofetărie-patiserie, unde, elevii claselor a X-a I şi a X-a H, specializaţi în alimentaţie şi îndrumaţi de profesoarele de instruire practică Stoleru Marinela şi Dochiţa Elena – se întrec în hărnicie, dibăcie, ingeniozitate dar şi ghiduşie, pentru că ne aflăm la activitatea concurs „Torturi Vesele”. Am interpretat va- ­len­ţele educative ale acestei activităţi, amin- ­tindu-mi că umorul este un coagulant social, funcţionează ca o cale de comunicare între oameni şi realizează apropiere între elevi, contribuind la evoluţia lor personală.

Tot din baza de instruire practică face parte şi hotelul construit prin Fonduri Phare, locul unde se desfăşoară o parte a activităţilor aplicative proprii elevilor de la specializarea turism. Aici, elevii clasei a XIa E, îndrumaţi de diriginta Buruiană Gianina, realizează o activitate din spectrul ecologic, în cadrul Proiectului Naţional „Patrula Eco”. Astfel, organizaţi în patrula „Spiriduşii 2016”, ei participă la o competiţie deschisă şi creativă între toate patrulele din ţară, ce începe cu observarea de factori pozitivi şi negativi şi merge până la implicarea activă în mediul în care locuiesc şi îşi desfăşoară activitatea.

De această dată, deoarece perioada 15 martie – 15 aprilie este declarată „Luna Pădurii”, spiriduşii s-au gândit să înfrumuseţeze spaţiul din jurul hotelului prin plantarea de molizi, pornind de la dictonul că „nu eşti om împlinit dacă: nu ai zidit o casă, nu ai crescut un copil, nu ai salvat o viaţă şi nu ai plantat un arbore”. Reuşita acestei acţiuni a fost asigurată cu sprijinul acordat de Direcţia Silvică Neamţ – Ocolul Silvic Vaduri, care a oferit asistenţa tehnică necesară plantării puieţilor.

Ne deplasăm apoi la sala de festivităţi a liceului, unde se desfăşoară activitatea „Târgul firmelor de exerciţiu”, din cadrul proiectului educaţional judeţean cu acelaşi nume, iniţiat şi coordonat de profesoara Ciorsac Mihaela. Firma de exerciţiu, concept introdus în România începând cu anul 2001, reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor şi deprinderilor.

07-ap187-foto2La târgul organizat de liceul nostru au participat firme de exerciţiu ale şcolilor economice din tot judeţul, iar ca membru în juriul de evaluare, am înţeles cât de mult s-a perfecţionat acest concept în ţara noastră de-a lungul timpului, având senzaţia că mă aflu la un târg internaţional al firmelor de exerciţiu, asemănător celui de la Salzburg, la care am participat cu ani în urmă. Elevii simulează activitatea unei firme reale, iar un târg este ocazia perfectă prin care îşi amenajează un stand cu produsele lor, dar mai ales le promovează prin toate mijloacele de marketing: bannere, cataloage, afişe, pliante, flyere, videoclipuri, sloganuri. Am remarcat în mod deosebit firma „HandMade Vintage”, a elevilor clasei a XIa B de la Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ, coordonată de profesoara Ciobănucă Liliana. Ideea de afacere, în acelaşi timp realistă dar şi rafinată, a aparţinut „administratorului firmei”, eleva Teona Cobzariu şi a constat în realizarea de bijuterii din sârmă cu pietre semipreţioase. Parada elevilor în faţa juriului, cu bijuteriile realizate de ei, montate pe suporturi confecţionate tot de ei, ne-a încântat privirile cu pandantive, inele, coliere, curele din împletituri, decoraţiuni interioare. Au fost răsplătiţi cu Premiul I la secţiunea „Catalog” şi Premiul III la secţiunea „Prezentare PPT” şi cu aprecierea deosebită a juriului pentru originalitatea ideii şi pentru fineţea şi ingeniozitatea bijuteriilor realizate.

07-ap187-foto3La ora 14, activităţile care îi implică pe elevi s-au sfârşit dar nu şi cele ale câtorva profesori care fac parte din „Grupul de acţiune civică” din cadrul proiectului de voluntariat „Al treilea spaţiu al cetăţeniei active”, derulat prin intermediul Bibliotecii Judeţene G.T. Kirileanu Neamţ. Este vorba despre un proiect european cu finanţare externă prin granturile EEA (European Economic Aria), implementat în ţara noastră de Fundaţia Progress, în colaborare cu 14 biblioteci din ţară, printre care a fost selectată şi Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu Neamţ. Problema a cărei soluţionare o vizeaza proiectul este rata mică de participare civică a cetăţenilor români iar soluţia propusă este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării civice pentru practicarea democraţiei, prin crearea de spaţii care să protejeze şi să promoveze valorile democratice, adică acele „cuiburi ale democraţiei” şi prin formarea de cetăţeni activi.

Totul a început pentru noi – o parte din profesorii Liceului Tehnologic Economic Administrativ – prin participarea la cursul de formare în domeniul cetăţeniei active, susţinut de doamna Mihaela Mereuţă (şef serviciu relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară şi membră a reţelei naţionale de formatori în domeniul cetăţeniei active), care a încercat să ne transforme în adevărate surse de inspiraţie pentru voluntari, dar mai ales în agenţi ai rezolvării unor probleme stringente din comunitatea noastră.

Astăzi, a fost ziua întâlnirii grupului nostru de acţiune cu domnul Ovidiu Ana, reprezentantul Fundaţiei Progress, prilej cu care s-a stabilit un plan de acţiuni civice care să asigure sustenabilitatea cuibului democraţiei proaspăt creat şi s-a pregătit participarea la Conferinţa Naţională a proiectului.

Şi n-a fost dat, ca ziua aceasta, atât de plină de experienţe îmbogăţitoare să se încheie încă… deoarece, la ora 17, în Sala „Victor Brauner” a Bibliotecii Judeţene, avea să fie o întâlnire culturală de excepţie, sub genericul „Dialog cultural româno-lusitan”. Evenimentul i-a avut ca invitaţi pe Virgil Mihaiu – ex-director al Centrului Cultural Român din Lisabona şi pe Daniel Perdigão – director al Institutului Portughez Camões în România.

Revenind la Liceul Tehnologic Economic Administrativ, ar mai fi de adăugat două aspecte care întregesc fresca implicării în proiecte şi concursuri şcolare. În primul rând, merită menţionată şi participarea, an de an, cu rezultate excepţionale, a elevilor îndrumaţi de profesoara Gabriela Stafie – la concursul de educaţie pentru protecţia consumatorilor „Alege! Este dreptul tău!”. Anul acesta, primele două clasate la etapa judeţeană au fost elevele Teona Cobzariu (clasa a XIa B) şi Ţurcanu Costin Teofana (clasa a IXa B). Astfel, Teona şi Teofana, două fete frumoase, inteligente, conştiincioase, cu nume desprinse parcă din calendarul creştin-ortodox – vor reprezenta liceul şi judeţul la faza naţională a competiţie, care se desfăşoară în fiecare an la Năvodari. Absolut din aceeaşi categorie face parte şi eleva Popa Ana–Maria din clasa a XI-a E, care, obţinând locul I la faza judeţeană a olimpiadei interdisciplinare, domeniul turism şi alimentaţie, a dobândit dreptul de a participa la faza naţională.

Am relatat o zi din viaţa liceului nostru, care demonstrează cu prisosinţă denumirea de „şcoală a viitorului”, după cum, justificat este şi sloganul cu care echipa managerială (director Gheorghiu Doina Georgeta şi director adjunct Todiresei Magdalena Livioara) se prezintă în faţa comunităţii locale şi nu numai: „O şcoală europeană pentru copiii noştri!”.

 

Prof. dr. Gianina BURUIANĂ

Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamţ