„Şcoala altfel” văzută prin ochi de copil

Conform ordinului ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, săptămâna 2-6 aprilie 2012 a fost dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel”. În această săptămână cursurile s-au organizat după un orar special.
Scopul programului a fost implicarea tuturor copiilor şi cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor speciale ale elevilor, să valorifice talentele şi capacităţile acestora şi să stimuleze participarea lor în contexte nonformale.
Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru, am solicitat propuneri elevilor şi am venit personal cu propuneri. Am iniţiat dezbateri în clasă, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor. Pentru că elevii noştri se află la o vârstă fragedă , am solicitat şi sprijinul părinţilor în alegerea celor mai potrivite activităţi, astfel încât proiectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al opţiunilor acesteia
Activităţile au fost apoi aprobate de consiliul de administraţie al şcolii. Din acest moment ele au devenit obligatorii atât pentru elevi, cât şi pentru noi, cadrele didactice. Ultima etapă a fost aceea în care consilierul educativ din unitatea de învăţământ a centralizat propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităţilor Educative ale unităţii de învăţământ, ca domeniu distinct: programul „Şcoala altfel”.

La clasele pe care le manageriem, am desfăşurat următoarele activităţi:
l Vizionarea unui spectacol de circ – Dargento Magic Show;
l „Ferestre pentru viitor” – vizitarea fabricii Izotec – parteneriat educaţional cu agentul economic Izotec;
l Vizită la Grădina Zoologică – activitate de educaţie ecologică;
l Plantarea de arbori în pădurea Ceuca – comuna Bodeşti – activitate în parteneriat educaţional cu Primăria comunei Bodeşti, Direcţia Silvică Neamţ şi RNP Romsilva – Parcul Natural Vânători – Neamţ;
l „Alege viaţa!” – activitate de prevenire în domeniul circulaţiei – activitate de educaţie rutieră în parteneriat educaţional cu Compartimentul de Prevenire de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ;
Partea bună a acestor activităţi a fost că „i-am scos” pe copii din casă. Unii au văzut pentru prima dată un spectacol de circ, alţii au intrat pentru prima dată într-o fabrică, alţii au plantat pentru prima şi poate nu pentru ultima dată un arbore.

Activităţile nu s-au terminat odată cu săptămâna „Şcoala altfel”. Ne-am gândit să punem pe hârtie sentimentele trăite de elevi atât prin redactarea unor compuneri cât şi prin realizarea unor desene. Creaţiile literare le vom publica pe site-ul şcolii şi pe site-urile instituţiilor partenere, în revista şcolii şi într-o culegere de texte redactate de către şcolari.
Ne-am gândit şi să organizăm expoziţii cu lucrări ale elevilor, referitoare la activităţile menţionate, pe care să le scoatem la vânzare. Dacă vom reuşi, banii astfel adunaţi vor fi donaţi, printr-o fundaţie umanitară, unor copii care nu au posibilităţi materiale.
Aşteptăm, de asemenea şi alte sugestii de la cititorii acestui articol.

Lia Nicolau, Florin Nicolau,
profesori pentru învăţământ primar Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Piatra-Neamţ