CSDR solicită modificarea legislaţiei muncii în regim de urgenţă

Consiliul Naţional al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România întrunit astăzi, 31 august a.c., la Eforie Nord, solicită decidenţilor politici modificarea, în regim de urgenţă, a legislaţiei muncii, în conformitate cu Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii(OIM), cu directivele Uniunii Europene şi cu nevoile societăţii româneşti.

Din cauza întârzierii amendării Codului Muncii şi a Legii nr.62/2011, angajaţii sunt menţinuţi în continuare într-o stare de sclavie, iar dialogul lipseşte cu desăvârşire.

Modificările aduse Codului Muncii în 2011, prin asumarea răspunderii de către Guvernul Boc, nu au adus beneficii nici angajatului,nici angajatorului, au prejudiciat economia naţională, punând în pericol pacea socială. Din acest motiv se impune amendarea legislaţiei care reglementează raporturile de muncă, într-un echilibru din care vor avea de câştigat  nu numai actorii sociali ci întreaga  populaţie a ţării. În acelaşi timp, este necesară înfiinţarea ca instituţie  independentă  a Tribunalelor Muncii, deoarece actualele complete de judecată specializate în acest domeniu sunt copleşite de mulţimea proceselor aflate pe rol.

Consiliul Naţional  susţine înfiinţarea şi funcţionarea unui Minister al Dialogului Social care să aibă în componenţă  parteneriatul social, Inspecţia  Muncii, riscurile profesionale, normarea muncii,toate atât de necesare unui stat democratic de drept.

Din cauza actualei situaţii, există suficiente premise de declanşare an unor revolte spontane în multe dintre unităţile economice, fapt ce ar afecta grav condiţiile  de viaţă şi de muncă ale tuturor cetăţenilor, economia naţională. Pentru a se evita declanşarea unor ample proteste sociale, CSDR, susţinător consecvent  al Modelului Social European,solicită Guvernului să promoveze în cel mai scurt timp proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, aşa cum a fost negociat de principalele confederaţii sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Potrivit preşedintelui CSDR, Iacob Baciu, în nici un stat european nu există o asemenea dereglementare  a relaţiilor de muncă  precum în România: Angajatorul nu mai are nicio şansă să-şi apere drepturile, inclusiv în instanţa de judecată. Trebuie să existe un echilibru real între capital şi salariat, iar acest echilibru nu se poate realiza  decât printr-o legislaţie a muncii echitabilă.

Rezoluţia consiliului Naţional al CSDR, votată în unanimitate, a fost comunicată oficial ministrului pentru dialog social, Liviu Marian Pop, invitat la lucrările acestui eveniment.

 

Consiliul Naţional CSDR,

31 august 2012, Eforie Nord