Promovarea conceptului egalităţii de şanse în şcolile din România

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţămînt şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, în calitate de coordonator, împreună cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (F.S.L.I.), Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţămînt Bistriţa Năsăud, Fundación para el Estudio y Desarrollo del Este de Madrid – Spania, EFAL – Ente Formazione Addestramento Lavoratori – Italia, au lansat, vineri, 20 mai, la Piatra Neamţ, proiectul „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” (ID – 63072), proiect finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”
Lansarea s-a făcut în cadrul Conferinţei „Promovarea conceptului egalităţii de şanse în şcolile din România”. Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea gradului de conştientizare asupra principiului egalităţii de şanse şi de gen în cadrul societăţii civile, în următoarele 25 de luni (perioada: 2011-2013) pentru circa 600 persoane, dintre care minim 300 de femei, din Regiunile NE, NV şi Regiunea Bucureşti-Ilfov. Proiectul va contribui la promovarea la nivel multi-regional a principiilor de egalitate de şanse şi de gen, în conformitate cu standardele UE, inclusiv prin transferul de bune practice ale partenerilor sociali şi autorităţilor publice locale din ţările partenere (Italia şi Spania) către organizaţii din România.
Grupul ţintă direct căruia i se adresează activităţile proiectului este format în mod special din cadre didactice care vor dobîndi competenţe şi abilităţi pentru a contribui ulterior la dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească.
Pentru a atinge toate obiectivele propuse, în cadrul proiectului vor fi elaborate şi dezvoltate o serie de instrumente inovatoare, precum: conceperea unui Manual al utilizatorului, elaborarea unui Ghid pentru egalitatea de şanse şi de gen în România, editarea broşurii EQUAL, un portal WEB şi o platforma multi-regională de comunicare accesibilă partenerilor sociali, instituţiilor de educaţie şi autorităţilor publice şi locale. De asemenea 30 dintre participanţii de la cele trei workshop-uri prevăzute în proiect vor lua parte la două vizite de studiu, de 5 zile fiecare, în Italia şi Spania pentru transferul de bune practice rezultate din programe similar în comunităţile locale şi pentru a identifica actiunile pe care le întreprind autorităţile locale din cele două ţări pentru a susţine accesul femeilor la procesul decizional, dezvoltarea spiritului antreprenorial, punîndu-se accent pe iniţiativele de afaceri ale femeilor emigrante provenind din Romania – experienţe pozitive şi transferabile în comunităţi din România.
Prin proiectul Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie ne propunem implicarea şi colaborarea cu Direcţia pentru Egalitate de Şanse din cadrul Ministerului Muncii, membrii COJES, Ministerul Educaţiei, ONG-uri, precum şi cu autorităţile publice locale din fiecare regiune în care se desfăşoară programele proiectului.
Gabriel PLOSCĂ