Categorie: 202, septembrie 2017

Festivalul de teatru, între istorie şi perspective

În anul 1967, urmare a absolvirii primilor „7 ani acasă”, adică impunerii Teatrului de Stat Piatra-Neamţ în mişcarea teatrală românească ca etalon valoric specific, instituţia primeşte denumirea de „Teatrul Tineretului”. Faptul era o consecinţă a succeselor deja înregistrate, dar şi…

INFOCULT

Expoziţia Maestrul picturii nemţene – Nicolae Milord   Pe 27 iulie 2017, la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică semnată de artistul nemţean Nicolae Milord, cuprinzând lucrări din colecţii particulare şi din…

Aniversări culturale – septembrie

  01 #INDEPENDENŢA ROMÂNIEI, primul film românesc, regia Grigore Brezeanu; 105 ani de la proiecţie 03 #CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887) lingvist, filolog, istoric, teolog; 130 ani de la moarte 06 #KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891) istoric, om politic, scriitor; 200 ani de la…

Aniversări culturale – octombrie

    01 #ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII 05 #STANCU, ZAHARIA (1902-1974) scriitor, academician; 115 ani de la naştere 05 #ZIUA MONDIALĂ A PROFESORULUI 06 #PAPAHAGI, TACHE (1892-1977) lingvist, etnograf şi folclorist; 125 ani de la naştere 06 #ŢUŢEA, PETRE (1902-1991)…

Dascăli de altădată

Învăţător ANTON GRIGORIU   Strănepotul de soră al lui Ion Creangă s-a născut în Humuleşti la 24 ianuarie 1904. Mama sa, Sofia, era una din fiicele surorii lui Ion Creangă şi a doua soţie a lui Anton Grigoriu tatăl. Anton…

Procedee ce vin în sprijinul creativităţii elevilor

În procesul instructiv – educativ din ciclul primar există numeroase resurse ale stimulării creativităţii elevilor printr-o participare activă şi conştientă la realizarea procesului de învăţare eficientă. Gândirea omului are o uimitoare plasticitate. Şcolarii, după ce studiază teoreme precis formulate la…

Doamna Trandafir, doamna mea învăţătoare…

Viaţa este ca o picătură de apă în mijlocul unui ocean. Fiecare fiinţă, oricât de mică şi neînsemnată ar fi, are un rol important în viaţă. Rolul dumneavoastră, dascălul nostru, a fost, este şi va fi de a ne sprijini…

NOTE DE TRECERE

Cititul este sănătos   Se ştie în general că obiceiul cititului este de folos pentru cunoaştere şi comunicare, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi înţelegerea vieţii. Nu foarte des auzim în schimb argumente care să pună în legătură cititul cu…