Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a împlinit o jumătate de secol!

 

Prezentul continuu…

Situat în nord-estul României, la limita dintre Carpaţii Orientali şi Podişul Moldovei, judeţul Neamţ este cunoscut prin oamenii săi, gospodari tot unul şi unul, aşa cum avea să îi caracterizeze neîntrecutul povestitor de la Humuleşti.

Ţinutul Neamţului este punte de legătură între est şi vest, între sud şi nord, înfrăţind, prin poziţia sa privilegiată, dăruită de bunul Dumnezeu, Moldova cu Ardealul şi cu celelalte provincii istorice româneşti.

Vestit şi pentru Masivul Ceahlău, acest ţinut se aseamănă cu Olimpul zeilor din vechea Eladă. De altfel, legendele de prin partea locului povestesc despre zâna Dochia, fiică a vestitului rege Decebal, cel de numele căruia se leagă însăşi fiinţa poporului român.

 

Azi…

Printre instituţiile de învăţământ nemţean, de jumătate de secol încoace, se numără şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.

Aici, în cadrul procesului de învăţământ se promovează excelenţa. Excelenţa şi valoarea, munca şi talentul. Aici, arta cuvântului şi celelalte arte sunt la ele acasă. Şi nu de azi, şi nu de ieri, nici de alaltăieri; de multă vreme, de când s-a pus capăt bun de început Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, adică de 50 ani…

De 50 de ani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ îşi rosteşte clar şi răspicat intenţia, nostalgia, şi iubirile adolescentine, şi îşi cântă speranţa, şi bucuria. De 50 de ani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se-nveşmântă în haină de învăţătură, de lumină şi de sunet vrăjit. Şi tot de 50 ani, instituţia judeţeană adună suflete tinere întru învăţătură, performanţă şi creaţie.

E mult, e puţin?

E şi mult, e şi puţin.

E şi ieri, şi azi, şi mâine. Totul, la prezentul continuu…

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este, şi în acest an, îmbrăcat în haine de sărbătoare. Poate şi pentru că, se împlinesc 50 de ani de când, inimoşii amfitrioni (inspectorii şcolari generali împreună cu echipele manageriale pe care le-au condus) au zămislit dragul de învăţătură, dragul de performanţă şi de frumos. Poate şi pentru că 2018 marchează cel de-al 50-lea an al existenţei sale…

Rând pe rând, în sălile de clasă din judeţul Neamţ au prins contur întru realizare năzuinţe, proiecte, gânduri de viitor. Tot în sălile de clasă s-au citit cu multă luare-aminte neuitatele Amintiri din copilărie.

Pe plaiurile unde, altădată, oştenii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt scriau o nepieritoare pagină de istorie prin lupta de la Valea Albă – Războieni, s-au zămislit imagini de o forţă impresionantă.

Momentul de acum, fireşte, vine să întărească ideea unei tradiţii care se configurează sub ochii noştri, tradiţie la naşterea căreia au contribuit, din plin, generaţii de elevi din şcolile şi liceele din România şi colective didactice reprezentative pentru şcoala românească contemporană.

Rezultatele pe care, an de an, le obţineţi, dragi elevi, sub îndrumarea competentă a profesorilor voştri, confirmă eforturile şi strădania sistematică depuse pentru conturarea unor personalităţi adolescentine, care să ne reprezinte în ţară şi în lume. Ne exprimăm convingerea că acum, la ceas aniversar, adolescenţa şi dragul de şcoală pot conduce la creşterea românismului în lume, întărind credinţa în prietenia dintre adolescenţii Europei şi nu numai!

Vă felicităm pentru performanţele obţinute în cadrul competiţiilor de până acum şi vă urăm noi succese în competiţiile viitoare!

Fie ca performanţele pe care vi le veţi adjudeca sub semnul semicentenarului Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, dragi elevi, să constituie temelia pentru succesele viitoare!

 

Mâine…

Ne exprimăm convingerea că aceste zile de adevărată sărbătoare prilejuită de marcarea unei jumătăţi de secol de existenţă vor deveni repere pentru ziua de mâine. Dând curs impulsului lăuntric, să creşteţi întru spiritul acestor meleaguri încărcate de legendă, de istorie şi de frumos. Iar dacă, pe cărările vieţii, veţi avea o clipă de răgaz, păstraţi în suflet ima­ginea şcolilor prin care aţi trecut!…

 

Prof. Elena LAIU

Inspector şcolar general