Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

În fiecare an, în ziua de 3 decembrie, celebrăm „Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi”. Suntem fericiţi că profesorii români fac parte din Campania europeană a E.T.U.C.E (European Trade Union Comittee for Education), prin intermediul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. E.T.U.C.E este organizaţia sindicală europeană a profesorilor, reprezentând peste 11 milioane de angajaţi din sectorul educaţie, din 134 de organizaţii, din 49 de ţări.

Sunt onorată că am avut prilejul să transmit mesajul cadrelor didactice nemţene, făcând parte din campania proiectului „Education Trade Unions and Inclusive Schools: Embracing Diversity in Education” (Sindicatele din Educaţie şi Şcoala Incluzivă: Îmbrăţişând Diversitatea în Educaţie), unde, împreună cu prof. Lucia Ionescu (SIIPS4 Bucureşti), am reprezentat România, în calitate de membre F.S.L.I., dar şi de formatori în proiectul MAGIC SENS, alături de doamna Cornelia Popa Stavri (Secretar General al F.S.L.I.). Mesajele noastre pot fi vizualizate pe: https://www.csee-etuce.org/en/projects/education-trade-unions-and-inclusive-schools-embracing-diversity-in-education/4116-testimonies-from-teachers.

În integrarea şi educaţia elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, cadrele didactice întâmpină diferite provocări, ca: pregătirea insuficientă pentru a face faţă situaţiilor stresante generate de adaptarea acestor elevi la învăţământul de masă, clase supraaglomerate, lipsa profesorilor itineranţi, necunoaşterea cadrului legislativ şi altele. Prin aceste proiecte, susţinem îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor profesorilor şi a personalului implicat în aceste situaţii. Cadrele didactice profesioniste, bine instruite, sunt esenţiale pentru realizarea demersului de incluziune, educaţie de calitate echitabilă şi învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi. Este vital ca fiecare cadru didactic, care activează la orice nivel al sistemului de învăţământ, să fie pregătit pentru a organiza şi realiza un proces educaţional cuprinzător, ce creează acces şi participare reală şi asigură performanţele celor care învaţă.

Considerăm că este absolut necesar ca sistemul de formare iniţială a cadrelor didactice să cuprindă programe ce abordează în complexitate problematica educaţiei incluzive, să conducă spre dobândirea de astfel de cunoştinţe şi abilităţi care să asigure că toate cadrele didactice sunt familiarizate cu metodologiile centrate pe copil, sunt capabile să predea în medii diferite şi să realizeze în mod adecvat predarea diferenţiată, să valorifice punctele forte ale copiilor şi să răspundă necesităţilor lor.

Proiectul MAGIC SENS a derulat cursul de formare online „GESTIONAREA INTEGRĂRII ELEVILOR CU CES ÎN CLASĂ”, pe platforma educaţională magicsens.eu, în două serii, pentru un număr de 785 cursanţi (cadre didactice), dintre care şi mulţi profesori din judeţul Neamţ (membri ai S.L.L.I.C.S. Neamţ), în perioada 30.05.2020 – 30.10.2020.

Dacă nu învăţ cum predai tu, învaţă-mă cum pot eu!” Rolul nostru ca profesori nu se limitează doar la şcoala în care lucrăm. Noi trebuie să devenim lideri care să producă schimbări în societatea în care trăim!

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU