DOR DE ROMÂNIA MARE

Ţara mea-i un colţ de rai,

Un buchet de flori de mai

Şi Ardealul şi Banatul, Dobrogea

şi tot Regatul,

Basarabia iubită, cu românii înfrăţită,

Un buchet de flori de mai.

Spre fericirea generaţiilor actuale, anul 2018 este marcat de Centenarul Marii Uniri a românilor, votată la Adunarea Naţională din 1 decembrie 1918, în Alba Iulia – cetatea istorică a neamului nostru. Pentru istoria românilor, anul 1918 va rămâne unul deosebit prin importanţa evenimentelor care au schimbat destinul unui întreg popor, graţie faptului că s-a realizat visul de unificare, la care au aspirat multe generaţii de înţelepţi şi viteji ai neamului. (…)

Ziua de 1 decembrie 1918 este considerată, pe bună dreptate, zi sfântă. Ziua, în care românii, cu chip senin şi inimă curată se îmbrăţişau făcând abstracţie de confesiunea şi clasa socială din care îşi trăgeau obârşia. Fii şi fiice ale aceluiaşi neam românesc, lăsând la o parte toate patimile şi toate urile trecutului, au îmbrăcat haine alese şi cu sufletele doldora de bucurie au intrat în pământul făgăduinţei – în România Mare.

Însemnată şi plină de simţire românească a fost sărbătoarea Centenarului Marii Uniri pentru membrii Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, care, alături de semnatarul acestor rânduri, au avut onoarea să celebreze împreună cu colegii sindicalişti din România această dată importantă.

În acest context, ţin să mulţumesc, în numele celor 2169 de membri ai Sindicatului „ŞTIINŢA” din Republica Moldova, Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, diriguit cu multă măiestrie de către Dl preşedinte Gabriel PLOSCĂ, dorind să exprim gratitudinea şi recunoştinţa pentru modul cum a fost organizată participarea la cea mai importantă sărbătoare a românilor de pretutindeni, pentru promovarea imaginii sindicatului şi valorilor sindicaliste româneşti. Toate mulţumirile noastre distinsei Doamne Gabriela GRIGORE, secretar general, dar şi tuturor colegilor, membri ai echipei, care ne-au însoţit şi ne-au organizat nenumărate întâlniri de suflet de neuitat în cadrul Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia. Vă mulţumim din suflet pentru disponibilitate şi răbdare îmbinate cu multă dragoste şi generozitate, pentru atenţia şi respectul simţit pe toată perioada aflării noastre în România. (…)

Sentimentul de coeziune şi conştientizare că suntem împreună pe făgaşul spinos al unirii, ne ajută să găsim puterea şi curajul, necesare pentru a merge înainte cu cele mai temeinice convingeri că „sângele apă nu se face”, cu adevărat, iar între fraţi nu poate să existe hotar. Sunt ferm convins că dragostea noastră frăţească, măreţia adevărului istoric, limba română vorbită în tot spaţiul românesc, tradiţiile comune şi portul popular specific zonelor româneşti sunt dovada unităţii incontestabile de neam şi ţară. Şi pentru că Bunul Dumnezeu a dat românilor cel mai frumos colţ de rai, se cuvine să ne iubim ţara-mamă cu adevărat, prin fapte măreţe, aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri la 1918.

Ne dorim din tot sufletul ca parteneriatul constructiv dintre Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova şi Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ să fie cea mai armonioasă şi iscusită metodă de UNIRE PRIN CONLUCRARE ŞI AJUTOR RECIPROC.

Cu dor şi recunoştinţă, rămânem în suflet cu speranţa că ecoul acestei frumoase sărbători va genera noi punţi întru întregirea neamului românesc de pe ambele maluri ale bătrânului Prut.

(N. R.: Acest text scris pe 09.12.2018 ar fi trebuit să apară în numărul din decembrie al revistei noastre, alături de cele ale altor basarabeni care au făcut parte din delegaţia comună prezentă la Alba Iulia: Ana Cimpoieşu, Angelina Begu, Simion Boţan, Maria Tichişan. Din păcate textul s-a rătăcit în drumul său de peste Prut, dar odată recuperat, el a luat calea tiparului în cel mai scurt timp. M. Z.)

Oleg CHIHAI, preşedinte al Sindicatului „Ştiinţa” din Republica Moldova, doctor în biologie, conferenţiar cercetător