O federaţie culturală în Moldova: EDU CULT

Sâmbătă, 26 ianuarie 2019, la Palatul Culturii din Iaşi a avut loc prima întrunire de lucru a membrilor fondatori ai Federaţiei EDU CULT, federaţie ce îşi propune să activeze în domeniul cultural în zona de Nord-Est a ţării.

La iniţiativa domnului conf. dr. Dorel Zaharia din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” Iaşi şi a Fundaţiei „Cultura de Mâine” Iaşi, mai multe asociaţii culturale din judeţele Moldovei: Asociaţia Societatea Cultural Artistică Arlechin Săveni (judeţul Botoşani), Asociaţia Cultural Educaţională Bon Atelier Mărgineni (judeţul Bacău), Asociaţia,, Pro Urban” Botoşani, Asociaţia Culturală Studia Piatra-Neamţ (judeţul Neamţ) şi Asociaţia de învăţământ, cultură, artă şi turism „Ţara de Sus” Vatra-Dornei (judeţul Suceava) au pus bazele federaţiei mai sus amintite, având drept scop promovarea şi susţinerea diverselor forme de educaţie, colaborare culturală prin intermediul proiectelor, în acord cu principiile de coresponsabilitate, interculturalitate, integrare şi mobilitate. Astfel, putem afirma că se concretizează ceva, cel puţin pe plan cultural, şi în zona Moldovei în care investiţiile economice majore sunt inexistente, iar infrastructura lasă de dorit.

Fiind o organizaţie nonprofit, neguvernamentală, neconfesională, apolitică şi independentă, federaţia îşi manifestă disponibilitatea acceptării unor noi membri (asociaţii, fundaţii, organizaţii) care vizează realizarea de activităţi culturale, artistice şi educaţionale.

Principalele obiective ale Federaţiei EDU CULT se concretizează în următoarele: susţinerea şi îmbunătăţirea rolului educaţiei în promovarea responsabilităţilor şi a coeziunii sociale, a diversităţii culturale şi a dialogului intercultural; dezvoltarea competenţelor de administrare şi protecţie a educaţiei cultural-artistice astfel încât să se elaboreze politici în domeniu; stabilirea unor parteneriate în materie de educaţie cultural-artistică între diferiţi decidenţi şi sectoare, de la cultură la industriile culturale; reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi în domeniul cultural, al educaţiei cultural-artistice cât şi din punct de vedere social; stimularea dialogului şi schimbul între teorie, cercetare şi practică în domeniul educaţiei cultural-artistice şi de divertisment; sprijinirea profesionalizării membrilor săi în specializări ce ţin de domeniul administrării culturii şi al educaţiei culturale; dezvoltarea educaţiei cultural-artistice în mediu urban şi rural; promovarea accesului membrilor săi la modalităţi de finanţare şi la oportunităţi de întărire a capacităţii organizaţiilor de a acţiona în domeniul culturii şi educaţiei culturale; dezvoltarea teoriei şi practicii culturale în domeniul dezvoltării comunitare; dezvoltarea legăturilor românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară şi a spiritualităţii româneşti; sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării etc.

Primele proiecte propuse în cadrul federaţiei se încadrează în programul regional Educaţie în domeniul cultural – limbaje şi coduri culturale, planificat pentru a funcţiona pe termen lung şi vizează dezvoltarea unei pieţe culturale regionale în zona de Nord – Est a României (sunt implicate şase judeţe cu 22 de municipii şi oraşe), prin formaţie culturală în două mari direcţii: promovarea si susţinerea diversităţii culturale; actul de cultură – instrument de incluziune socială activă. Conceput din nevoia de a dezvolta creativitatea, proiectul propune o reconsiderare şi o redefinire a legăturii dintre copil, tânăr şi cultură. Acest proiect reprezintă etapa conturării unor proiecte regionale de amploare în care improvizaţia devine o metodă nonformală, un stimul creator şi un mijloc de autodescoperire.

Programul propune susţinerea şi îmbunătăţirea rolului educaţiei culturale în promovarea responsabilităţii, a coeziunii sociale, a diversităţii culturale şi a dialogului intercultural în Regiunea Nord-Est, ceea ce vizează dezvoltarea incluziunii sociale active în rândul tinerilor prin explorarea universului limbajelor şi codurilor culturale. Cu alte cuvinte, prin acţiunile ce vor fi derulate în cadrul unor astfel de proiecte, elevii (copiii, tinerii) vor avea oportunitatea să-şi descopere propriile forţe interioare necesare adaptării la o societate viitoare. În acest sens, federaţia îşi propune colaborarea cu diverse instituţii de cultură din zona Moldovei, dar şi cu organizaţii de profil pe plan internaţional.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA