Părinți observatori

Asociaţiile de părinţi sunt invitate să desemneze observatori care să monitorizeze organizarea şi desfăşurarea bacalaureatului. Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4799/31.08.2010, observatorii pot monitoriza pregătirea examenului de bacalaureat (stabilirea, prin tragere la sorţi a componenţei comisiilor, realizarea instruirii generale a membrilor comisiilor, instruirea asistenţilor din centrele de examen, verificarea sălilor de examen), desfăşurarea acestuia (prezenţa în săli ca asistenţi în timpul desfăşurării probelor, inclusiv monitorizarea situaţiilor de susţinere a examenului în condiţii speciale) şi pot sesiza eventualele încălcări ale prevederilor metodologiei. În activitatea de monitorizare, observatorii vor fi în permanenţă însoţiţi de un membru al comisiei. Pentru a putea participa cu observatori la examenul de Bacalaureat, asociaţiile de părinţi constituite conform legii şi organizaţiile neguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul Educaţiei vor adresa Comisiei de Bacalaureat judeţene o solicitare scrisă, oficială, pînă la data de 1 iunie 2011.