Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011 – 2012

Potrivit acestui document, în Neamţ vor putea fi înfiinţate la toamnă 205 clase a IX-a, majoritatea (196) la cursuri de zi. La cursuri de zi, pe filiera teoretică vor fi înfiinţate 52 de clase, dintre care 24 de matematică-informatică, 9 de ştiinţe ale naturii, 11 de filologie şi 8 de ştiinţe ale naturii.
Tot la cursuri de zi, pe filiera tehnologică vor putea funcţiona 126 de clase a IX-a. La profilul tehnic, situaţia este următoarea: 8 clase de fabricarea produselor din lemn, 9 clase de electronică şi automatizări, 5 clase de construcţii, instalaţii şi lucrări publice, 19 clase de mecanică, 9 clase electrică, 11 clase de industrie textilă şi pielărie, o clasă de materiale de construcţii, o clasă de chimie industrială şi două clase de elecromecanică. La profilul servicii vor fi 14 clase de turism şi alimentaţie, 15 clase de economic şi administraţie, 3 clase de comerţ şi o clasă de estetica şi îngrijirea corpului omenesc. În fine, la profilul resurse naturale şi protecţia mediului vor fi înfiinţate 3 clase de agricultură, 4 clase de silvicultură, 13 clase de protecţia mediului şi 8 clase de industrie alimentară.
Pe filiera vocaţională au fost aprobate 6 clase profil sportiv, 8 clase profil teologie, o clasă de muzică, o clasă de arte vizuale şi două clase profil pedagogic.
Pentru doritorii de cursuri serale sunt şase clase la filiera tehnologică – o clasă de fabricarea produselor din lemn, o clasă de construcţii şi instalaţii, două clase de mecanică, o clasă de industrie textilă şi pielărie şi o clasă de agricultură. La cursuri cu frecvenţă redusă se vor constitui trei clase, toate pe filieră teoretică – o clasă de matematică-informatică şi două clase de ştiinţe ale naturii.