Panoramic romaşcan

Ziua europeană a limbilor, la „Roman-Vodă”

 

În fiecare an, la 26 septembrie, Ziua europeană a limbilor este sărbătorită pe continent, promovând multilingvismul european, cultivarea diversităţii culturale, învăţarea limbilor străine.

Astfel, cu ocazia acestei zile, Colegiul Naţional „Roman-Vodă”– a organizat luni, 26 septembrie, evenimentul „Să învăţăm limbile europene în clasă şi în afara ei”.

O sinteză a acţiunii este prezentată de unul dintre principalii organizatori prof. Oana Mârza-Cristea: „Participanţii au putut asista la prezentări care au pus accentul pe rolul şi importanţa învăţării limbilor străine în contextul societăţii actuale, strategii de învăţare a acestora atât prin metode didactice, cât şi nedidactice – sesiuni de poezie, interpretări vocale şi instrumentale, jocuri de rol şi creaţii personale ale elevilor. Activităţile propuse s-au derulat în limbile română, franceză, spaniolă şi engleză şi s-au adresat publicului de toate vârstele, insistând pe ideea că elevii de astăzi au nevoie tot mai mult de competenţe lingvistice în limbi străine şi să dezvolte un anumit grad de competenţă în două sau mai multe limbi”.

 

Debut de proiect european la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

 

La Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman a avut loc la sfârşitul lunii septembrie, lansarea proiectului Erasmus+ „Inclusion on the way to Europe” – proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea de bune practici în domeniul şcolar. Partenerii Colegiului Tehnic „Petru Poni” în acest proiect sunt: Kauno „Vyturio” Gimnazija (Lituania), Stålforsskola Sf 2 – Eskilstuna (Suedia), Istituto Omnicomprensivo – Montenero Di Bisaccia (Italia) şi Ibrahim Tanriverdi Sosyal Bilimler Lisesi – Samsun (Turcia). Proiectul îşi propune să promoveze includerea elevilor care se încadrează în categorii de risc de excludere socială contribuind la favorizarea integrării lor în învăţământul de masă şi societate.

Vor fi realizate cinci reuniuni de proiect şi două întâlniri transnaţionale, iar elevii vor participa la activităţile proiectului care se vor derula în scoală, dar şi în cadrul mobilităţilor din ţările partenere, experienţe care-i vor ajuta să dobândească abilităţi. Prima reuniune transnaţională a proiectului va avea loc în perioada 23 – 25 noiembrie 2016, în Lituania, la care vor participa profesorii coordonatori şi membri ai echipelor de proiect din fiecare ţară.

 

„Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor”

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman participă la Concursul naţional pentru liceeni „Euroscola”, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, concurs desfăşurat sub titlul „Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor”. În cadrul proiectului derulat de o echipă alcătuită din 24 de elevi, din clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a, sub îndrumarea profesorilor coordonatori Mihaela Stan şi Dana Păiuş, va fi realizată şi prezentată sceneta „Drumul spre… acasă”, va fi derulată o campanie de informare despre fenomenul imi­graţiei şi drepturile refugiaţilor în Europa, şi va fi realizată broşura finală, „Welcome Home!”, cu aspecte din activităţile proiectului.

Obiectivele concursului sunt o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta, creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic şi politic european contemporan, dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor şi abilităţilor de lucru în echipă la elevi, precum şi dezvoltarea abilităţilor creative ale elevilor.

 

La Colegiul Tehnic „Danubiana”, o şansă pentru generaţiile viitoare

 

În perioada 24-26 septembrie, la Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman a avut loc a doua întâlnire transnaţională a proiectului Erasmus+ „Last Chance – preserving biodiversity for future generation”, care are ca parteneri şcoli din cinci ţări europene, eveniment ce face parte din calendarul activităţilor finanţate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. La întâlnire au participat reprezentanţi ai şcolilor partenere din Polonia, Spania, Italia, Turcia.

Proiectul pune accent pe predarea ştiinţelor în combinaţie cu Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, artă, muzică şi sport. Domeniile fundamentale supuse cercetărilor şi dezbaterilor de-a lungul celui de al doilea an de proiect sunt: poluarea mediului înconjurător şi metode de diagnosticare a poluării solului şi apei, tehnologiile nepoluante, reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 ce are ca scop menţinerea într-o stare de conservare favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate şi specii ale Europei, menţinerea bogăţiilor naturale pe termen lung şi asigurarea resurselor necesare dezvoltării socio-economice durabile.

 

Diversitatea lingvistică la Şcoala „Alexandru Ioan Cuza”

 

Sub coordonarea profesorilor de limbi străine, elevii Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor. Manifestarea a constat în realizarea de către elevi a unor postere tematice prin care au arătat diversitatea noastră lingvistică şi au promovat învăţarea limbilor străine. În timpul realizării lucrărilor, elevii s-au delectat cu exerciţii de dicţie în mai multe limbi de circulaţie internaţională. După realizarea posterelor de către elevi, acestea au fost expuse în holul şcolii, unde pot fi admirate de toţi cei care calcă pragul instituţiei.

Începând cu anul 2001, ziua de 26 septembrie este dedicată celebrării limbilor europene. Europa este posesoarea unei adevărate bogăţii lingvistice: 24 de limbi oficiale şi peste 60 de comunităţi autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să menţionăm limbile vorbite de cetăţenii provenind din alte ţări şi de pe alte continente. Pentru a atrage atenţia asupra acestei imense bogăţii lingvistice, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei au lansat, în 2001, iniţiativa Anului European al Limbilor, acţiune care îşi propune cultivarea diversităţii culturale şi lingvistice şi încurajarea învăţării limbilor străine de către toţi europenii.

 

RED.