Aniversare – Colegiul Naţional „Petru Rareş” împlineşte 150 de ani de la înfiinţare

Avem bucuria să vă anunţăm că, în luna noiembrie 2019, Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ aniversează 150 de ani de atestare documentară, probând astfel că, şi prin vechime, este una dintre primele instituţii de învăţământ din ţara noastră.

Celebrarea evenimentului se va derula pe tot parcursul lunii noiembrie 2019, iar momentul jubiliar va fi marcat, în săptămâna 25-29 noiembrie 2019, prin manifestări al căror program va fi postat pe site-ul liceului. La acest eveniment ne propunem să invităm oficialităţi naţionale şi locale, membri ai forului academic, colaboratori, foşti şi actuali profesori, membri ai comunităţii părinţilor, dar, mai ales, absolvenţi ai colegiului, rareşiştii care au însufleţit instituţia centenară cu mărturia tinereţii şi a succesului lor. Renumele acestei şcoli se fundamentează îndeosebi pe contribuţia şi reuşita generaţiilor de absolvenţi, îndrumaţi cu dăruire şi competenţă de către profesorii lor, a căror flacără le-a luminat mintea şi le-a încălzit sufletul, călăuzindu-i pe cărările întortocheate ale vieţii.

Organizarea acestui eveniment presupune un efort considerabil, motivat de importanţa jubileului şi de renumele prestigiosului nostru colegiu, unitate de elită a învăţământului românesc. Ne dorim ca, prin activităţile iniţiate şi desfăşurate cu acest prilej, să evidenţiem şi să omagiem eforturile depuse, pe parcursul acestui secol şi jumătate de existenţă, de către profesori şi elevi deopotrivă, ale căror merite, unanim recunoscute, au impus emblema liceului ca pe o garanţie a reuşitei şi a competenţei, absolvenţii noştri devenind personalităţi marcante ale vieţii academice, sociale, economice şi culturale din ţară şi din străinătate.

Întru cinstirea renumelui liceului în care v-aţi început strălucita formare, indiferent de meleagurile pe care v-aţi afla, vă invităm să ne sprijiniţi cu sugestii, sau prin participarea directă la acţiuni dedicate acestui eveniment aniversar. Suntem convinşi că implicarea dum­- nea­voastră în susţinerea demersului nostru nobil va fi la înălţimea aşteptărilor unei şcoli de tradiţie şi va reprezenta, în faţa comunităţii locale, spiritul unei instituţii de învăţământ căreia îi suntem toţi profund recunoscători.

Cu bucuria că ne veţi fi alături în acest demers al şcolii pe care o reprezentaţi, oriunde aţi fi, vă mulţumim!

Directorii Colegiului Naţional „Petru Rareş”

Profesor Grigoruţă ONICIUC,

Profesor Claudia JORA

Preşedinte Alumni, Raluca BÂRZ