La acest moment aniversar…

Cu ocazia frumoasei aniversări de 20 ani de la reapariţia revistei cadrelor didactice din Judeţul Neamţ „Apostolul”, Vă transmi­tem un salut frăţesc din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova şi cele mai alese cuvinte de felicitare.

În martie 1999, o echipă de vizionari, a decis să renască Revista „Apostolul”, care avea o frumoasă istorie venită din „imperioasa necesitate dăscălească, având menirea precisă de conlucrare între toţi dascălii, în scopul uşurării muncii pe ogorul şcolii”. Am adus acest citat din îndepărtatul 1934 pentru a constata că, de fapt, scopurile celor care au creat revista „Apostolul” în 1934, a vizionarilor din 1999 şi al nostru, în acest început de primăvară 2019, a rămas acelaşi – conjugarea eforturilor pentru a asigura „apărarea intereselor de corp, acordând atenţie acelora ce propun îndreptări în sprijinul dăscălimii”.

Sprijinim în totalitate iniţiativa actualei conduceri a Sindicatului din Învăţământ din Judeţul Neamţ şi a echipei redacţionale de a oferi, pe paginile revistei nemţene o platformă comună de discuţie pe teme care ne unesc – viaţa şcolii de zi cu zi, activitatea sindicală, măiestria pedagogică, dar şi promovarea valorilor româneşti.

Avem intenţia de a pune umărul, împreună cu colegii din Judeţul Neamţ, la fortificarea revistei, pentru ca ea să devină o punte între cadrele didactice de pe ambele maluri ale Prutului. Vom sta şi noi, împreună cu Dumneavoastră, „de veghe, cu pixul în mână, la hotarele limbii şi culturii române” încercând să păstrăm şi să promovăm valorile naţionale.

La acest moment aniversar, Vă aducem mulţumiri pentru activitatea de zi cu zi în folosul comunităţii pedagogice. Totodată, ne exprimăm convingerea că şi în continuare veţi da dovadă de o reflectare obiectivă a realităţii şi o abordare constructivă a subiectelor ce ţin de dezvoltarea şcolii naţionale, a învăţământului românesc, astfel bucurându-vă de tot respectul, încrederea şi aprecierea comunităţii.

La mulţi ani!

Ghenadie DONOS,

preşedintele Federaţiei Sindicale
a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova