Stimaţi colegi,

Sunt bucuros să fiu astăzi, în această frumoasă zi de primăvară, alături de Dvs, împreună cu colegii mei din Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.

27 martie este o zi cu o semnificaţie istorică deosebită pentru noi, dar şi pentru toţi românii. Cu 101 de ani în urmă s-a produs Unirea Basarabiei cu România, eveniment pe care îl datorăm înaintaşilor noştri care au avut atât curajul, cât şi înţelepciunea de a realiza ceea ce se părea irealizabil.

Astăzi cred că suntem şi noi într-o situaţie asemănătoare, dar elitele noastre politice au tot mai puţin curaj, iar despre înţelepciune …nici nu vreau să comentez.

Constat cu satisfacţie că acţiunile noastre comune devin deja tradiţie, că relaţiile noastre frăţeşti de colaborare sunt tot mai puternice, iar perspectivele sunt clare şi duc spre o colaborare şi mai fructuoasă, în interesul membrilor noştri de sindicat.

Cu un an în urmă, tot în aceste zile, serbam împreună la Târgu Neamţ o sută ani de la Unirea Basarabiei cu România. Atunci am zis că e necesar să se facă nu doar declaraţii, ci să se construiască punţi, poduri, căi pentru a ne cunoaşte mai bine, pentru ca realizările înaintaşilor noştri să aibă o continuitate.

Am procedat după cum ne-am înţeles: stau dovadă şi confirmă temeinicia colaborării noastre frăţeşti cele două runde de instruiri pe care le-am realizat împreună la Căciulata şi la Chişinău, vizita recentă la Chişinău a colegilor noştri de la Piatra-Neamţ, în frunte cu preşedintele Gabriel Ploscă, decizia de a pune şi noi umărul la fortificarea revistei „Apostolul”.

Astfel avem astăzi câteva motive să fim optimişti: primul, că sindicatele noastre sunt axate pe obiective comune şi colaborarea dintre noi are viitor; al doilea, că după aceste întâlniri revista „Apostolul” poate deveni o punte mai largă şi mai trainică între cele două maluri ale Prutului. O punte a ideilor, sentimentelor, emoţiilor şi aspira­ţiilor noastre comune.

Cu ocazia frumoasei aniversări de 20 ani de la reapariţia revistei cadrelor didactice din Judeţul Neamţ „Apostolul”, vă aducem salutul nostru frăţesc din partea Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, vă felicităm la această aniversare şi vă asigurăm că vom fi alături de Dumneavoastră pentru a realiza ceea ce am gândit împreună. La Mulţi Ani!

Ghenadie DONOS