Retuşuri de primăvară

* Interviu cu dl. Gabriel Ploscă, preşedintele sindicatului din învăţământ Neamţ

– Dle. Gabriel Ploscă, luna trecută prinşi de valul evenimentelor, am chiulit de la interviu. Aşa că propun s-o luăm brusc. Care este principala realizare sindicală din ultima perioadă?

– S-a rezolvat problema cadrelor didactice din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi celor din centrele similare din ţară, referitoare la acordarea sporului de 15%. De asemenea, s-a aprobat sporul de suprasolicitare neuropsihică pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. S-a rezolvat şi problema privind salarizarea bucătarilor care, deşi fac parte din categoria muncitorilor calificaţi, au beneficiat de o salarizare inferioară. Toate aceste modificări au fost legiferate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2018, care a modificat Legea de salarizare 153/2017. De altfel, preşedintele României a şi semnat Decretul de promulgare a legii de aprobare a acestei ordonanţe.

– Practic, prin modificările aduse Legii de salarizare 153/2017 au fost consfinţite anumite drepturi atât pentru cadrele didactice din CJRAE, cât şi pentru cele care ocupă funcţii de conducere în învăţământul preuniversitar şi anumite categorii de muncitori calificaţi din sistem.

– Toate aceste nedreptăţi au fost rezolvate urmare a iniţiativei legislative care a plecat de la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, şi în urma intervenţiilor la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor.

– Dacă tot vorbim despre drepturi, în ce stadiu se află negocierea noului Contract colectiv de muncă?

– Negocierea Contractului de muncă la nivelul ramurii de învăţământ preuniversitar a fost finalizată. Vechiul contract expirase şi a trebuit să fie renegociat între părţile semnatare: între Ministerul Educaţiei şi federaţiile reprezentative din învăţământ, respectiv Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” din Învăţământ. În urma semnării, documentul urmează să fie înregistrat la Ministerul Muncii, după care va fi publicat în Monitorul Oficial. Ne bucură semnarea noului Contract de muncă, pentru că este o lege a părţilor. Prevederile acestuia asigură, practic, protecţia membrilor noştri de sindicat şi le precizează clar drepturile pe care le au, ca angajaţi.

– Evident că în toate domeniile de muncă pot fi aduse îmbunătăţiri, dacă sindicatele îşi unesc forţele în dialogul cu guvernanţii. În acest moment există, pe masa de lucru a sindicaliştilor, vreun proiect de anvergură?

– În această perioadă, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), alături de celelalte confederaţii reprezentative din România, sunt implicate în modificarea Legii Dialogului Social. Din acest punct de vedere, poziţia confederaţiei noastre este următoarea: se doreşte să avem legi distincte pentru sindicate, patronate, legea soluţionării conflictelor de muncă şi, desi­gur, Lega Dialogului Social. În prezent, toate sunt amestecate sub aceeaşi denumire, însă noi dorim să fie prevăzute legi distincte, pentru ca actele normative să fie mult mai clare şi pe înţelesul tuturor, pentru a nu mai exista loc pentru interpretări. Atât confederaţia noastră, cât şi celelalte confederaţii, ar dori să se reintroducă acel Contract Colectiv de muncă unic la nivel naţional, pe care l-am avut până în 2011, şi care avea anumite prevederi bune pentru angajaţi. De pildă, se reglementa salarizarea, făcându-se distincţie între salarizarea celor cu studii medii şi a celor cu studii superioare. De asemenea, am dori ca noua legislaţie a muncii să specifice următorul lucru: de prevederile unui nou contract de muncă să beneficieze numai părţile semnatare. În prezent, unii negociază şi alţii beneficiază. Spre exemplu, în Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură semnat între minister şi sindicatele care reprezintă membrii de sindicat, beneficiază toţi salariaţii, inclusiv cei care nu sunt membri de sindicat. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, nu este corect. Normal este să beneficieze numai aceia ai căror reprezentanţi au negociat. Doresc să precizez că a existat, cu mult timp în urmă, o prevedere care stabilea ca aceia care nu sunt membri de sindicat trebuie să plătească o sumă ca să beneficieze de drepturile obţinute prin luptă sindicală.

– Ştiu că pentru a avea o reprezentare eficientă, cu cei mai buni negociatori, aţi introdus formarea sindicală în lista de priorităţi.

– Este adevărat. Între 12-14 aprilie 2019 a avut loc o primă sesiune de comunicări având ca obiectiv formarea profesională, cu tema „Comunicare eficientă a managementului sindical”. Noi considerăm că, în această primă sesiune, obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse şi, acum, ne preocupăm de organizarea a încă două sesiuni de formare, în lunile mai şi octombrie 2019.

– Mai sunt probleme vechi, care încă nu şi-au găsit rezolvarea, dar pe care v-aţi propus să le remediaţi?

– Desigur că în atenţia noastră, în perioada următoare, continuă să stea problemele legate de Programul de salarizare EDUSAL, în sensul că aici, apar în continuare multe erori. Spre exemplu, un profesor care are ore în două sau trei şcoli, are salarii diferite la fiecare dintre unităţi, cu toate că are acelaşi grad şi aceeaşi calificare peste tot.

– Ce alte probleme rămase nerezolvate vă preocupă în această perioadă?

– O altă nedreptate, care va sta în continuare în atenţia noastră, este legată de salarizarea personalului didactic auxiliar. Este o situaţie pe care încercăm să o corectăm, în sensul că încercăm ca şi aceşti salariaţi să beneficieze de sporul de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică.

– În ce măsură se respectă hotărârile judecătoreşti privind plata restanţelor salariale?

– Arzător este ca să reuşim, într-un timp cât mai rapid, să se facă plata hotărârilor judecătoreşti privitoare la dobânzi.

– Ne dorim ca în continuare să aducem, împreună, în atenţia sindicaliştilor toate aceste informaţii valoroase şi utile, mai ales că recent am sărbătorit, împreună, o cifră rotundă a numărului de apariţii „Apostolul”.

– Am sărbătorit nu numai o cifră rotundă a Revistei „Apostolul”, ci şi speranţa că ne lărgim sfera informaţiilor, în sensul că de-acum vom avea veşti sindicale şi de dincolo de Prut, cu ajutorul subredacţiei de la Chişinău. Dar nu doresc să închei fără a adresa cele mai bune urări tuturor colegilor noştri, cu ocazia Sfintelor Sărbători: Paşte fericit! Şi La mulţi ani!

A consemnat Mircea ZAHARIA