Asociaţia Învăţătorilor Neamţ – schimb de experienţă la Rădăuţi


Cinci reprezentanţi ai Asociaţiei Învăţătorilor Neamţ, trei mai albiţi de vreme şi doi în floarea vîrstei, s-au deplasat, la invitaţia colegilor din Rădăuţi, pentru o vizită şi un schimb de experienţă pe probleme privind organizarea şi activitatea asociaţiilor învăţătorilor.
Precizăm din capul locului o bună orientare privind componenţa delegaţiei nemţene, precum şi locurile şi activităţile deosebite la care am participat împreună cu colegii noştri.
Mai întîi, o vizită şi o întîlnire la sediul Asociaţiei din Rădăuţi într-un imobil ce le aparţine, dar pe care din lipsă de acte şi promptitudine în acţiuni, încă nu au putut să şi-l revendice, fiind în postura de chiriaşi.
Am continuat cu vizitarea monumentelor istorice şi culturale din Rădăuţi şi împrejurimi. Fondul activităţii l-a constituit vizita de lucru la Căminul Cultural- Casa de Cultură din Dorneşti, condusă de un inimos şi competent animator cultural, profesorul Gheorghe Aga membru al asociaţiei, unde am asistat la un scurt program artistic prezentat de elevii mici ai şcolii şi la o prezentare mai amplă a organizării şi desfăşurării activităţilor în acest locaş de cultură sub îndrumarea cadrelor didactice şi printr-o colaborare de suflet cu organele administrative ale localităţii, dincolo de dezideratele politice.
Am rămas plăcut impresionaţi de participarea numeroasă a colegilor noştri din Rădăuţi la toate activităţile. Pentru a da o coloratură mai afectivă, în cadrul acestor întîlniri au fost sărbătoriţi şi cei cu numele de Gheorghe, ceea ce a sporit nota de sărbătoare şi veselie.
Colegii noştri ne-au însoţit peste tot cu maşinile lor, ne-au găzduit şi ne-au ospătat şi ne-au făcut să ne simţim ca acasă.
Activitatea s-a împlinit prin vizita la Fundaţia Furman a unei vechi familii austriece stabilite pe aceste meleaguri acum mai bine de 250 de ani, care a moştenit şi a amenajat, pe cont propriu, o foarte interesantă casă muzeu etnografic şi o fermă complexă de flori, arbori şi iazuri de o frumuseţe, curăţenie şi hărnicie demne de toată lauda.
De altfel, peste tot pe unde am trecut, am remarcat o curăţenie deosebită a locurilor şi localităţilor, grija pentru curăţenia de primăvară, pentru primenirea străzilor şi a caselor şi mai ales pentru flori, parcurile şi străzile din Rădăuţi fiind pline de lalele multicolore.
Ne-am întors acasă cu imagini şi impresii frumoase, cu gînduri şi sentimente de preţuire şi respect pentru colegii noştri de pe acele meleaguri, care dincolo de răutăţile şi urîtul vieţii zilnice, reuşesc să-şi făurească şi momente de frumuseţe şi bucurie.
Aceste gînduri ne vor urmări să le realizăm şi pentru colegii noştri.

Prof. Lucian CORNEANU