Paşi pentru unire prin „Cunoaşte-ţi ţara!”

Am trecut de etapa „podurilor cu flori”, s-au semnat deja curajoase Declaraţii de unire cu ţara mamă, au fost realizate activităţi menite să cimenteze drumul spre unirea fraţilor de pe cele două maluri ale Prutului, începând cu forma cea mai perenă şi eficientă: „unirea-n cuget şi-n simţiri”!

În acest context, la Piatra-Neamţ, din iniţiativa SLLICS Neamţ şi a Consiliului raional Hânceşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, s-a desfăşurat Schimbul de bune practici între liderii sindicali din judeţul Neamţ şi activul sindical Raionul Hânceşti – Republica Moldova, la care au participat cei 33 de membri ai organului de conducere al organizaţiei sindicale raionale condusă de dna. Ana Cimpoieşu şi din judeţul nostru.

Deschiderea activităţilor a demarat cu un cuvânt încărcat de emoţii, de sensuri adânci şi de sensibilizarea conştiinţei apartenenţei la un neam cu o istorie uimitoare, prin cuvântul dnei. Niţă Niculina „Floarea vieţii-Floare dacică” la care, toţi participanţii au vibrat sufleteşte, pentru că „Nu suntem fiinţe umane trăind o experienţă spirituală, ci suntem fiinţe spirituale trăind o experienţă umană” – cum spune o înţelepciune orientală.

Acţiunea a avut la bază un transfer de bune practici de la noi, pe tema comisiilor paritare, a dialogului social, urmate de activităţile de formare pe temele „Liderul sindical” şi „Comunicarea eficientă în managementul sindical” susţinute de: dna. Grigore Gabriela şi dna. Niculina Niţă. S-au realizat: work-shop-uri cu tema „Public speaking”, jocuri de rol pe tema „Sindicatul în negociere permanentă: angajator-angajat”, brainstorming „Vocea tăcerii” şi dezbateri pe marginea celor prezentate.

Prof. Niculina NIŢĂ