Categorie: 241, iulie-august 2021

Carmen Cărbunariu şi provocarea hiperrealismului

„Carmen Cărbunariu a înţeles că se poate exprima printr-o pictură figurativă de bună calitate, fără a se închide într-un univers de abstracţie pură sau provocare de neînţeles, în care astăzi arta este plină de exem­ple banale.” (Critic de artă, prof.…

Ce-ai făcut azi?

O butadă spune că familia este un grup de oameni care se adună cel puţin o dată pe zi împreună la masă. Şi ce se întâmplă acolo? Ce este mai important mâncarea sau comunicarea? Cine domină discuţia? Copiii sunt lăsaţi…

Invitaţie la Căsuţa Păpuşilor

Nu vă gândiţi la celebra piesă de teatru a lui Ibsen – O casă de păpuşi – pentru că nu este vorba despre aceasta. Ci, aducem în discuţie şi în atenţia publicului nemţean, minunata Căsuţă a Păpuşilor, amenajată de artista…

Mulţumesc, Domnule Profesor Constantin Tomşa!

– Aici eraţi? De când vreau să dau de dumneavoastră!? Vreau să relatez despre cartea pe care aţi scris-o, în revista şcolii, în Anotimpuri. Sunt profesorul Tomşa. – Aici sunt! (am răspuns surprinsă şi bucuroasă, desigur) – Să veniţi la…

Provocări ale secolului XXI pentru viitorii asistenţi medicali

În perioada 22-24 iunie 2021, s-a desfăşurat, în varianta on-line, Simpozionul ştiinţific „Provocări ale secolului XXI pentru viitorii asistenţi medicali”. Pornind de la ideea organizării unei activităţi între câteva şcoli de profil, coordonată de Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ, manifestarea ştiinţifică…

Consilierea părinţilor – comunicarea nonviolentă

Proiectul Erasmus + „Şi noi putem”, 2019-1-RO 01-KA 01- 062736, vine ca un răspuns la o serie de nevoi şi puncte slabe care necesită intervenţie urgentă, identificate în urma analizei interne în cadrul instituţiei noastre, Liceul Tehnologic „Dimitre Leonida” din…

Pagini din istoriografie bisericească românească

Pasionaţilor de istoriografie bisericească şi nu numai, le recomand lucrarea Lecturi din istoriografia bisericească. În memoria profesorului Nicolae Bocşsan (1947-2016) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2011), recent apărută la Editura Presa Universitară Clujeană din Cluj-Napoca. Semnată de Mircea-Gheorghe Abrudan,…