Un dicţionar al înţelepciunii

Semnalăm apariţia lucrării semnate de Dumitru Tudose, Teodora Cireş şi Elena Cojocariu, Dicţionar de înţelepciune, la Editura PIM, Iaşi, 2018.

După cum autorii înşişi mărturisesc, prezentul dicţionar reprezintă o culegere a ceea ce diverşi cercetători au denumit maxime, aforisme, sentinţe, eseuri, reflecţii, cugetări, adagii, apoftegme, citate, expresii celebre şi proverbe.

Conţinând 1061 de pagini, format academic, cartea este structurată în trei părţi: Tematică (tematica de bază, tematica la Varia, tematica la Addenda), Dicţionar (dicţionar de bază, Varia, Addenda) şi Date bio-bibliografice selective. Acestora se adaugă o listă de abrevieri şi o bibliografie selectivă. Dintre acestea, partea a doua, Dicţionarul, este cea mai consistentă cuprinzând, în ordine alfabetică, termeni, expresii, citate, cugetări pe diverse teme ale culturii universale.

Cele 116 lucrări care constituie bibliografia selectivă ce a stat la baza prezentei culegeri reprezintă compendii, enciclopedii, dicţionare, studii aprofundate, lucrări de referinţă pentru tematica abordată, fapt ce face ca dicţionarul de faţă să ofere esenţa subiectelor analizate.

Cu siguranţă că lectura textelor din acest dicţionar necesită anumite cunoştinţe de limbă română, elemente de limbă latină, precum şi cunoştinţe de istorie şi geografie, astfel încât evenimentele să poată fi localizate în mod corect în timp şi spaţiu. Astfel, acceptarea sau respingerea unor cugetări depinde enorm de vârsta, experienţa şi pregătirea cititorilor, de capacităţile acestora de înţelegere şi de interpretare.

Acceptate şi apreciate în mod unanim: autoeducaţia, bucuria, bunul simţ, caracterul, cartea, cinstea, cultura, dreptatea, educaţia, morala, prietenia, raţiunea etc., respectiv condamnate: abuzul, aparenţa, avariţia, criminalul, cerşetoria, desfrâul, furtul, hoţia, ignoranţa, indiferenţa, lenea, minciuna, nedreptatea, orgoliul etc., aceste subiecte oferă cititorilor principalele modalităţi în care au fost şi sunt percepute în decursul timpului.

Văzut şi analizat în ansamblul şi amploarea lui, dicţionarul trebuie parcurs tematic sau pe diverşi termeni şi nu citit neapărat, de la A la Z, ca pe o carte oarecare. Acesta constituie un motiv suplimentar pentru care recomand o astfel de lucrare tuturor persoanelor interesate de filosofia lumii şi a vieţii.

Prof. dr. Mihai FLOROAIA