Categorie: 228, ianuarie 2020

EMINESCU, 170

Puncte cardinale E multă diferenţă între educaţiune şi cultură. Educaţiunea străină implică spirit străin, cultura străină ba. Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii. Educaţiunea are a cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un…

Prima reformare a învăţământului românesc

Una din principalele preocupări ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), după unirea Ţării Româneşti cu Moldova şi recunoaşterea acestei uniri de marile puteri şi în special de Imperiul Otoman, a fost reformarea învăţământului românesc, cerinţă des întâlnită şi în programele…

Să creăm împreună o Şcoală a încrederii!

• Interviu cu Michel Monsauret, Ataşat de cooperare educativă al Ambasadei Franţei în România, Preşedintele Alianţelor Franceze din România – Excelenţa Voastră domnule Michel Monsauret, suntem foarte onoraţi de prezenţa domniei voastre la aniversarea de 150 de ani a Colegiului…

Tristeţea autorului de manuale

„Da, domnule, un roman e ca o oglindă purtată de-a lungul unui drum bătut de multă lume. El va răsfrânge în ochi când seninul cerului albastru, când noroiul mocirlelor din cale. Iar pe cel ce poartă povara oglinzii în spate…