Categorie: 144, Aprilie 2012

Ghid pentru egalitatea de şanse în educaţie

La începutul lunii martie, în sala de conferinţe a GrandHotel Ceahlăul din Piatra Neamţ  a avut loc seminarul de lansare a „Ghidului pentru egalitatea de şanse şi de gen” din cadrul proiectului „Promovarea prin activităţi inovatoare a a egalităţii de…

„Roman Vodă”, gazda unui simpozion de anvergură

La finele lunii martie, Colegiul Naţional „Roman-Vodă” a găzduit cea de a III-a ediţie a unei  manifestări de anvergură internaţională, respectiv Simpozionul cu tema „Evaluarea – instrument de pilotaj pedagogic”.Tema discuţiilor  a vizat în mod deosebit modalităţile moderne de evaluare …

Multe comisii şi comitete, puţine efecte

În plus, de cîţiva ani, Centru Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic implementează mai multe proiecte ce beneficiază de cofinanţare europeană, cum ar fi „Corelarea ofertei educaţionale a învăţămîntului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, în parteneriat…

La Cartianu, Concursul Naţional „Ştefan Procopiu”

Sîmbătă, 24 martie, a avut loc o manifestare de tradiţie a Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ, Concursul Naţional de Referate şi Comunicări „Ştefan Procopiu”, structurat pe trei secţiuni: Fizică, Ştiinţe şi tehnologii, Metodică şi predare ştiinţifică, care are…

Concurs video pentru tineri „Generaţia ’92”

Care este viziunea ta despre un stil de viaţă durabil peste 20 de ani? La această întrebare ar trebui să răspundă, în cadrul Concursului „Generaţia ’92”,  tinerii europeni născuţi în 1991, 1992 sau 1993 printr-un material video care să prezinte…

Neamţul, judeţ pilot într-un program franco-român

La sfîrşitul lunii s-a lansat, la Institutul Francez din Bucureşti, în prezenţa lui Stanislas Pierret, directorul Institutului Francez din România, consilier al Ambasadei Franţei, şi a lui Jacques Bortuzzo, ataşatul de cooperare educativă al Ambasadei Franţei, proiectul „Profil.fle”, parteneriat între…