Categorie: -14 Lecţia de istorie

Expoziţie-eveniment:

„Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)”, la Muzeul de Istorie din Piatra-Neamţ  „A murit la Piatra-Neamţ femeia ideal de bună şi modestă care a fost Măria Sa Doamna Elena, tovarăşa lui Cuza Vodă. Sunt sicrie pe care nu se depun nici…

Generalii „frontului de acasă” – Olga Mavrocordat-Sturdza

Povestea doamnei Olga Mavrocordat-Sturdza este despre solidaritate, despre durerea ce poate fi alinată, despre recunoştinţă şi nerecunoştinţă, despre lupta pentru neam şi cruce, despre suferinţă şi înstrăinare. Este povestea descendentei unei mari familii boiereşti din Moldova, cu rădăcini domneşti din…

CALENDAR – aprilie 2019

04. OCTAV BĂNCILĂ (4 feb. 1872 – 3 apr. 1944) – 75 de ani de la moartea pictorului; 09. CAMIL PETRESCU (9 apr. 1894 – 13 mai 1957) – 125 de ani de la naşterea scriitorului; 11. ION MINULESCU (6…

CALENDAR – mai 2019

01. ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) – 160 de ani de la naşterea filologului; 01. GHEORGHE PETRAŞCU (20 nov.1872 – 1 mai 1949) – 70 de ani de la moartea pictorului; 02. LEONARDO da VINCI (15…

Rememorări nemţene

APRILIE 2019 ■ 2/1938, n. Cătălin-Florin Stupcanu, la Filioara, Agapia, Neamţ (d. 26. 09. 2000, Ceahlău, Neamţ), profesor, ziarist. Facultatea de Istorie din Iaşi (1961). Cariera didactică, apoi ziarist la „Flacăra”, „Steagul roşu”, „Ceahlăul”, inspector la Comitetul Judeţean de Cultură,…

Las vouă moştenire…

După vremea faptelor, a căutărilor şi a efortului creator, vine în viaţa omului o vreme a liniştii, a retrospecţiei şi a spovedaniei: port în sufletul meu experienţa amăruie a peste şaptezeci de ani de muncă ştiinţifică şi pedagogică şi voi…

Eu te iubesc, Basarabie

Sunt născut undeva, în sud, la Dunăre, în Cetatea Doljului. Tot acolo am fost elev, iar de la părinţi am aflat că profesorul meu de geografie, un om distins şi drept, este basarabean, refugiat, pe numele său Sonca Octavian. Nu…

SUNTEM DATORI CU O UNIRE!

Vineri, 23 martie. Ninge neîntrerupt de multe ore. Stratul de zăpadă este din ce în ce mai consistent şi se circulă anevoios, iar noi aşteptăm oaspeţi de seamă, fraţi români de dincolo de Prut. Ninge, ninge mereu… Suntem îngrijoraţi de…