Categorie: -14 Lecţia de istorie

CALENDAR – mai 2019

01. ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) – 160 de ani de la naşterea filologului; 01. GHEORGHE PETRAŞCU (20 nov.1872 – 1 mai 1949) – 70 de ani de la moartea pictorului; 02. LEONARDO da VINCI (15…

CALENDAR – iunie 2019

01. MIHAIL GLINKA (1 iunie 1804 – 15 febr. 1857) – 215 ani de la naşterea compozitorului rus; 03. FRANZ KAFKA (3 iulie 1883 – 3 iunie 1924) – 95 de ani de la moartea scriitorului ceh; 05. CONSTANTIN NOTTARA…

REMEMORĂRI NEMŢENE

MAI 2019 ■ 1/1864 – n. Ermil Istrati, la Bicaz (d. 14. 09. 1925, Piatra-Neamţ), profesor, avo­cat, autor de manuale şcolare. S-a născut într-o familie cu posibilităţi materiale modeste. Cursurile şcolii primare le-a urmat în satul natal, cele ale gimnaziului…

10 Mai aniversar în urbea Piatra la început de veac XX

După cum se ştie, ziua de „10 Maiu” a însemnat „fapte de cea mai mare importanţă din viaţa Statului Român”, cum remarca un articol intitulat „10 Maiu 1866” publicat de redacţia publicaţiei „ALBINA. Revistă enciclopedică populară”, din Bucureşti, „Anul XVII,…

Constantin Darius – Un ecologist avant la lettre

Trăim, din păcate, nu doar într-o epocă a uriaşelor cuceriri ştiinţifice, unele benefice, altele cu rezultate apocaliptice pentru omenire, ci şi a proliferării imposturii, a sporirii exponenţiale a intelectualilor – laptop, care au instaurat nestrămutata lor convingere că istoria începe…

Expoziţie-eveniment:

„Elena Cuza. Doamna Unirii (1825-1909)”, la Muzeul de Istorie din Piatra-Neamţ  „A murit la Piatra-Neamţ femeia ideal de bună şi modestă care a fost Măria Sa Doamna Elena, tovarăşa lui Cuza Vodă. Sunt sicrie pe care nu se depun nici…

Generalii „frontului de acasă” – Olga Mavrocordat-Sturdza

Povestea doamnei Olga Mavrocordat-Sturdza este despre solidaritate, despre durerea ce poate fi alinată, despre recunoştinţă şi nerecunoştinţă, despre lupta pentru neam şi cruce, despre suferinţă şi înstrăinare. Este povestea descendentei unei mari familii boiereşti din Moldova, cu rădăcini domneşti din…

CALENDAR – aprilie 2019

04. OCTAV BĂNCILĂ (4 feb. 1872 – 3 apr. 1944) – 75 de ani de la moartea pictorului; 09. CAMIL PETRESCU (9 apr. 1894 – 13 mai 1957) – 125 de ani de la naşterea scriitorului; 11. ION MINULESCU (6…

CALENDAR – mai 2019

01. ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) – 160 de ani de la naşterea filologului; 01. GHEORGHE PETRAŞCU (20 nov.1872 – 1 mai 1949) – 70 de ani de la moartea pictorului; 02. LEONARDO da VINCI (15…