Categorie: -06. Paşi spre Europa

PIATRA-NEAMŢ – BRUXELLES şi retur

La începutul lunii iulie, am avut o şansă ce poate se va demonstra a fi unică de a face parte dintr-o delegaţie de tineri sindicalişti români, în vizită la Bruxelles pentru trei zile. Concret, am reprezentat Confederaţia noastră (CSDR) şi,…

Eticheta Şcoli durabile în contextul dezvoltării durabile

Prezentam în numărul trecut al revistei câteva informaţii despre educaţia pentru dezvoltarea durabilă, atât de necesară şcolii româneşti în contextul actual. Ea implică iniţiative pentru dezvoltarea unei culturi a respectului reciproc în comunicare şi în luarea deciziilor, îndreptând atenţia, nu…

Direcţia Învăţământ Hânceşti, GALA LAUREAŢILOR, 2019

Devenită un element indispensabil al culturii organizaţionale, Gala Laureaţilor este o acţiune în cadrul căreia se promovează copiii dotaţi, deţinători ai locurilor de top din etapă raională şi republicană. Gala Laureaţilor, organizată de Direcţia Învăţământ Hânceşti, este un prilej de…

Educaţia pentru dezvoltare durabilă încotro?

Definind dezvoltarea durabilă drept totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică axate pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice şi elementele capitalului natural, considerăm că o societate durabilă satisface nevoile generaţiei contemporane, dar nu compromite abilitatea generaţiilor viitoare…

Proiectele europene – o cale spre descoperirea de noi valenţe

Profesorul secolului XXI este supus permanent unor noi provocări pentru că educaţia a devenit prioritatea oricărei societăţi europene. Aşadar, ca o consecinţă a acestei constatări, am aplicat pentru participarea la proiectul ERASMUS+ USING E-LEARNING PLATFORMS, derulat în perioada 24.09-28.09.2018, în…

+foto: 21-ap220-foto1.jpg Using E-Learning – curs de perfecţionare în Praga Pentru turistul însetat de cunoaşterea de noi locuri sau dornic de relaxare, Praga se dezvăluie ca un oraş cosmopolit, aglomerat, inedit, cu clădiri mari şi impunătoare, cu străzi largi şi…