Categorie: -06. Paşi spre Europa

Simpozionul Internaţional de Acuarelă „Iulia Hălăucescu”

În anul 2019, Fundaţia „Mircea Titus Romanescu” a iniţiat un inedit şi rodnic proiect, care şi-a propus readucerea în actualitate a figurii Iuliei Hălăucescu – doamna acuarelei româneşti – prin promovarea tehnicii acuarelei, în cadrul Simpozionului Internaţional de Acuarelă „Iulia…

Scrisori din Basarabia

Aniversări: Mihai CIMPOI Critic şi istoric literar, eminescolog, filosof al culturii, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. S-a născut la 3 septembrie 1942, în comuna Larga, judeţul…

Scrisori din Basarabia

Olimpiada internaţională la limba germană, prilej inedit de dezvoltare a competenţei interculturale a elevilor În perioada 25 iulie – 5 august anul curent a demarat Olimpiada internaţională de limbă germană, care s-a desfăşurat în oraşul Hamburg (Germania). Republica Moldova a…

Managementul implementării eficiente a noului curriculum naţional

În perioada 28 mai-25 iulie 2022, la nivelul judeţului Neamţ s-a desfăşurat programul de formare continuă pentru cadrele didactice, Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. MANAGER – CRED, formare nivel 2, program acreditat prin O.ME nr. 3673/02.05.2022, destinat directorilor unităţilor…

7 IUNIE – Ziua CNSM şi Ziua Sindicalistului

Această zi a fost instituită după fuzionarea la 7 iunie 2007 a Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova şi Confederaţiei Sindicatelor Libere „Solidaritate”, în urma căreia a fost creat un singur centru sindical naţional: Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova. Confederaţia…