Categorie: -11. Arte şi Meserii – litere

REMEMBER Camil Petrescu

● 130 de ani de la naşterea scriitorului Promotor al înnoirii literaturii, Camil Petrescu credea cu putere că literatura unei epoci trebuie să fie sincronă cu filosofia, în primul rând, dar şi cu celelalte domenii ale cunoaşterii. Curentul tradiţionalist, care…

Jurnal de idei

* * * Jung demonstrează că modernitatea culturală este cea care provoacă un grad înalt de disociere şi confuzie psihică, atât la nivelul individului, cât şi la nivelul societăţii. Când această disociere se produce la nivelul societăţii ea degenerează (sau…

Literatura veche şi nouă

Se pare că în următoarele luni va fi pusă în dezbatere publică de către ministerul de resort noua curriculă pentru clasele de liceu şi probabil că, dacă nu în toamna lui 2024, atunci poate în anul şcolar 2025-2026 o să…

REMEMBER Alexandru Macedonski

● 70 de ani de la naşterea scriitorului Născut în anul 1854, la Bucureşti, în casa unui ofiţer de carieră, Alexandru Macedonski îşi va urma drumul hărăzit de muzele destinului său literar, devenind poetul rondelurilor (acea specie literară pe care…

Titu Maiorescu, ctitor de cultură românească

Figură proeminentă a culturii româneşti din secolul al XIX-lea, Titu Maiorescu s-a născut la Craiova, la mijlocul lunii februarie a anului 1840. Aşadar, în acest an, s-au împlinit 184 de ani de la naşterea cărturarului. Critic literar, teoretician literar, filosof…

Ziua Naţională a Lecturii, la Biblioteca Judeţeană

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ a celebrat Ziua Naţională a Lecturii prin activităţi specifice derulate atât la sediul central, cât şi la filiale şi Punctul de lectură şi împrumut Speranţa. Ziua Naţională a Lecturii a fost stabilită, începând din…

Sărbătoare la Pererita

Poet al Prutului, Mamei, Patriei, Adevărului şi Iubirii, Grigore Vieru a adunat pe data de 14 februarie, ziua când ar fi împlinit 89 de ani, oaspeţi şi admiratori ai creaţiei sale la Casa-muzeu Grigore Vieru din satul său natal Pererita.…

80 de ani de la naşterea scriitoarei LIDIA HLIB

Romantică întârziată, poeta rămâne un copil al firii, spunându-şi simplu rugăciunile, dorurile, nostalgiile, întrebându-se neliniştită ce este dragostea, viaţa. Chiar dacă lumea i se pare la un moment dat un teatru rău jucat, cu rolurile inversate, ea caută să-i redea…

Destinul literar simbolist al lui Ion Minulescu

Comemorăm, în anul de graţie 2024, 80 de ani de la trecerea în eternitate a celui care avea să fie cunoscut în literatura română drept unul dintre cei mai mari poeţi simbolişti. Născut în 1881 la Bucureşti, Ion Minulescu îşi…