Categorie: -11. Arte şi Meserii – litere

PRO DIDACTICA

Formarea competenţei de a formula idei pe marginea operei literare Opera literară este un complex de sensuri şi semnificaţii care se cer interpretate, descifrate, clarificate şi înţelese. Pentru determinarea lor hermeneutică se apelează la diferite metode didactice, fie tradiţionale, fie…

Între normă şi abatere

Politeţea exprimată prin pronume • Dincoace şi dincolo de Prut Pronumele de politeţe (sau de reverenţă) arată o atitudine de respect faţă de o persoană şi sunt folosite de vorbitori în funcţie de situaţia de comunicare. În stilul oficial, pentru…

Cartea de poezie

Utta-Siegrid Kőnig: …sub clopotul de sticlă În peisajul publicistic şi editorial al ultimelor două decenii şi jumătate înregistrat în judeţul Neamţ, şi nu numai, prezenţa poetesei Utta-Siegrid Kőnig este una singulară şi discretă în ceea ce priveşte promovarea cărţilor sale…

Aurelian Silvestru – 70 ani

• Omul de dincolo de imposibil sau despre harul făuririi Doctor în psihologie, pedagog, scriitor, compozitor, arhitect al sufletelor omeneşti, Aurelian Silvestru este un nume cunoscut al scrisului românesc. Despre Aurelian Silvestru se spune că este omul care ştie să…

In memoriam LEONIDA LARI

• 70 de ani de la naşterea poetei Foarte rar se întâmplă ca poezia unui autor să se confunde atât de mult cu viaţa sa, iar viaţa să devină poezie într-un grad atât de înalt, ca în cazul Leonidei Lari.…

Există o singură judecată: TIMPUL

„Cât despre introducerea numelor din această istorie literară, vă răspund tranşant: din păcate sau din fericire (!?), oamenii nu fac (am evitat formularea «nu sunt creatori») numai lucruri valoroase, iar semenii lor nu cred că sunt în măsură să-i judece.…

Premiul Nobel pentru Literatură, 2019

Conform anunţului făcut Academia Regală de Ştiinţe din Suedia, Premiul Nobel pentru Literatură a fost decernat la începutul lunii octombrie romancierei poloneze Olga Tokarczuk, pentru ediţia corespunzătoare anului 2018, amânată din cauza unui scandal de agresiune sexuală care a afectat…

Ludicul în predarea limbii române

Jocul constituie o activitate complexă şi poliformă, care ne însoţeşte pe parcursul întregii existenţe, obligându-ne să ne regăsim, din ce în ce mai mult, în condiţia de homo ludens. Fascinaţia irezistibilă a ludicului se manifestă, în special, prin capacitatea sa…