Povestea unei reuşite

Ne-am bucurat cu toţii cei din sistemul de învăţământ, sindicalişti sau nu, la apariţia Ordinului Ministrului Educaţiei (OME) din data de 21.01.2021, prin care se micşorează, începând cu anul şcolar 2021 – 2022, numărul de elevi din clasele a IX-a. Bucuria este justificată nu numai de faptul că au fost salvate circa 2000 de catedre didactice, ci şi pentru că s-a realizat una dintre premisele pentru creşterea calităţii actului educaţional.

Reuşita este una a consecvenţei demersurilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi, în special, a implicării preşedintelui său, Simion Hancescu, în legiferarea iniţiativei lansate încă din anul 2019, imediat după micşorarea numărului de ore prin noile planuri-cadru.

Trebuie să spunem că iniţiativa a fost legiferată şi apoi declarată neconstituţională deoarece se găsea într-o lege care fusese aprobată de Parlamentul României, fără să se respecte prevederile constituţionale. S-au reluat de la zero demersurile pentru promovarea iniţiativei şi a fost din nou legiferată – constituţional de această dată – dar prevederile din OMEC 5599/2020 nu respectau legea constituţională (185/2020), care cuprindea şi iniţiativa federaţiei noastre (FSLI). Alte demersuri, alte negocieri şi iată că prin OME din 21 ianuarie 2021 se realizează respectarea Legii 185/2020.

Nu ne vom opri, însă, aici. Cu mijloacele legale pe care le avem şi cu aceeaşi consecvenţă, ne vom bate pentru aplicarea integrală a legii.

Salutăm şi implicarea domnului ministru Sorin Câmpeanu în apariţia noii Metodologii de fundamentare a cifrei de şcolarizare şi sperăm că va fi, în continuare, alături de noi în demersurile legale şi legitime ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.

Dar, să nu uităm să menţionăm meritele preşedintelui FSLI în această reuşită şi, poate, nu întâmplător, noul act normativ a apărut chiar în ziua sa de naştere.

La mulţi ani, domnule preşedinte Simion Hancescu!

Prof. Gabriel PLOSCĂ,

Preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ