Arcadie Răileanu sau magia acuarelei

Arcadie Răileanu este de două ori Maestru: un Maestru al picturii în sens literal, deoarece foarte mulţi ani a predat pictura la Şcoala Populară de Artă a Centrului pentru Cultură şi Artă „Carmen Saeculare” din Piatra-Neamţ, şi mai presus de toate, un Maestru în pictura sa, mereu angajat într-un drum complex şi răbdător al artei pentru a găsi modul ideal de exprimare.

Pictorul Arcadie Răileanu a fost prezent la începutul lunii aprilie pe simezele botoşănene cu „Răsfrângeri”, o expoziţie de acuarelă, o alegere care se potriveşte perfect cu profilul său de artist, simplu şi în acelaşi timp complicat, precum o acuarelă…

Este o pictură care necesită pricepere şi o tehnică care nu permite corecţii ulterioare, fiecare mişcare a pensulei trebuind să fie gândită, pentru a nu se elimina lumina, transparenţa şi prospeţimea. Trebuie să fii curajos, să-ţi controlezi mintea şi să respiri pentru a da frâu liber inimii şi simţurilor care să-ţi spună: „Până aici! Gata!” Trebuie să te opreşti şi să aplici culorile repede, astfel încât apa în exces să nu le fure şi să pierzi totul într-o secundă. Pictând în acuarelă poţi câştiga totul sau nimic…

Acuarelele lui Arcadie Răileanu demonstrează siguranţă, precizie şi luciditate, oferind în acelaşi timp poezie şi fineţe, dar şi coerenţă şi vigoare. Ele păstrează acea prospeţime şi transparenţă a subiectelor pe care artistul le abordează cu o siguranţă de sine pe care nu ţi-o poate da decât o experienţă îndelungată, în toate lucrările sale simţindu-se prezentă mâna precisă şi atentă a artistului.

O măiestrie tehnică picturală de invidiat, rezultat al experimentării perseverente, îi permite lui Arcadie Răileanu să îmbine instantaneitatea actului creativ, specific acuarelei, cu capacitatea sa de a combina culorile şi atmosferele, într-un joc permanent cu lumina. Fiecare lucrare este un suflu de viaţă datorită luminii, observatorul fiind acolo cu privirea ca într-o visare cu ochii deschişi, în care apa dizolvă fiecare graniţă făcând-o permeabilă, putând intra şi în ceea ce este înăuntru şi în ceea ce este în afară. Fără îndoială, o tehnică dificil de asimilat şi de urmat, dar pe care artistul o stăpâneşte la perfecţie, ducându-ne în lumi care par să se schimbe de fiecare dată.

Natura povestită de Arcadie Răileanu, cu atingerea tremurătoare şi elegantă a pensonului său, cu asonanţe liniştite şi vibraţii delicate de culoare, transformă vederile peisajului în profile diafane care îşi schimbă continuu aspectul cromatic adaptându-se la lumina atmosferică.

O intensitate expresivă şi vibrantă îţi este comunicată imediat când te apropii de acuarelele artistului. Este un puternic flux reflexiv pe care ţi-l dau acurateţea şi rafinamentul simţului său vizual, cu ardente ori filtrate armonii cromatice, în care tonurile reci şi calde sunt amestecate într-un scenariu imaginativ, interpenetrându-se şi apropiindu-se şi unde strălucirile irizate şi umbrele tainice alternează într-un joc sublim.

Aşa iau naştere acuarelele fascinante ale artistului, cu o vagă aromă minimalistă, lipsite de orice prezenţă umană, dar cu scenografii ideale, tăcute pentru coralul intens şi disperat al unei umanităţi de astăzi, din ce în ce mai singure şi tulburate, care tânjeşte după certitudini şi pace.

Limpezimea frazei şi plasticitatea imaginativă a lucrărilor devin laitmotivul unei poetici care, plasează privirea dincolo de orizont, atât la nivelul alegerii perspectivei, cât şi, mai presus de toate, la nivelul alegerii argumentative. Cu alte cuvinte, acolo, unde privirea se pierde, se prefigurează acel „dincolo” care serveşte drept „semn” ideal pentru o dimensiune introspectivă, cea a artistului, dar şi a noastră. Prin urmare, chiar merită să „te pierzi”, ca mai apoi să te „găseşti”,în acuarelele lui Arcadie Răileanu, lăsându-te plăcut fermecat de atmosferele sale originale care ating cu pricepere coardele sufletului.

Cu o forţă imediată şi irezistibilă, pictura artistului reuşeşte să stabilească contactul cu observatorul, la fel ca un text poetic în care semnele înţelepte, asemenea cuvintelor aluzive, dezvăluie atmosfere, gânduri, stări de spirit. Artistul şi-a îmbogăţit mereu gama tonurilor sale de culoare, extinzând perimetrul desenului în meandrele şi petele de lichiditate, accentuând profunzimea imaginii pentru a ajunge la sfârşitul unei lungi călătorii pline de seducţie, dar în acelaşi timp, gata de plecare pentru noi tărâmuri de creativitate şi poezie vizuală.

Arcadie Răileanu transmite odată cu acuarelele sale din această expoziţie toată splendoarea eternului natural, transpus într-un expresiv şi convingător florilegiu de pulsaţii şi finalităţi creative, folosind un admirabil limbaj plastic investit cu valenţele durabilităţii, în consonanţă cu publicul receptor. Solid şi încrezător în lunga sa carieră artistică, Maestrul Arcadie Răileanu se ridică cu această expoziţie, a câta oară, în sfera înaltă a celor care lasă urme în domeniul artei.

Ioan SEREDIUC