Categorie: 205, Decembrie 2017

Panoramic romaşcan

Colegiile „Roman Vodă” şi „Petru Rareş” – lauri la Concursul „Vrânceanu Procopiu”   levii nemţeni au obţinut două premii şi o menţiune la ediţia a XXI-a Concursului Naţional „Vrânceanu Procopiu”. Concursul are profil matematică-fizică şi este inclus, pentru anul şcolar…

Invitaţie la alternativa educaţională Step by Step

  Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) a lansat către I.S.J.-uri şi unităţile de învăţământ preuniversitar oferta de extindere a alternativei educaţionale Step by Step pentru anul şcolar 2018 – 2019. În anul şcolar în curs,…

Stilul de învăţare

Stilul de învăţare indică preferinţa elevului pentru mediul concret de învăţare în clasă, modul în care doreşte să studieze, respectiv: preferinţa pentru lucrul în echipă sau studiul individual, preferinţa pentru situaţii nestructurate sau pentru situaţii structurate, preferinţa pentru o modalitate…

Să citim… să nu citim?

Cititul cărţilor presupune exerciţiu intelectual, muncă, zăbavă. Acest efort duce la consolidarea cunoştinţelor ce ne definesc drept oameni educaţi, culţi. Ritmul alert al vieţii moderne impune o informare rapidă, o goană după iluzii. Oamenii tind să nu mai aibă răbdarea…

O altă abordare faţă de opera lui Maiorescu

În contextul comemorării a o sută de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Titu Maiorescu (1840-1917), semnalăm apariţia lucrării profesorului Nicolae Scurtu, Titu Maiorescu în corespondenţă cu Ion Petrovici. Completări edificatoare, apărută la Editura Ars Docendi, Bucureşti,…

Ce repede trec anii…

Abia apucăm să ne bucurăm de copilărie, tinereţe. Mai ieri eram copii, absolvenţi ai clasei a VIII-a. Era iunie 1977. Nu suntem generaţia de aur a şcolii, dar suntem mândri că facem parte din ea. Din familii modeste de muncitori,…

Hai să dăm mână cu mână

Oamenii sunt ca plantele. Se atrag, se resping şi dispar. Când la 24 ianuarie 1859, Moldova şi Muntenia s-au „împreunat” un institutor zurliu din târgul Pietrei, mahalaua Valea Viei şi-a dat foc bordeiului personal de bucurie. Explicaţia lui? Epoca inaugurată…

INFOCULT

O evocarea a Regelui Ferdinand I al României   La trecerea a 90 de ani de la moartea suveranului României Mari, în preajma zilei naţionale, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează o manifestare ştiinţifică care îl are în prim plan pe…

CALENDAR – decembrie 2017

01 # ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (zi nelucrătoare) 04 # NOICA, CONSTANTIN (1909–1987) filosof, eseist, publicist, academician; 30 ani de la moarte 06 # (†) SF. IERARH NICOLAE 11 # COTEANU, ION (1920-1997) lingvist, academician; 20 ani de la moarte…

CALENDAR – ianuarie 2018

01 #  BRĂTESCU-VOINEŞTI, IOAN ALEXANDRU prozator (1868-1946) 150 de ani de la naştere; 01 #  BĂIEŞU, ION prozator, dramaturg (1933-1992) 85 de ani de la naştere; 02 #  NEWTON, ISAAC matematician şi fizician englez (1643-1727) 375 de ani de la…