Categorie: 148, Octombrie 2012

5 Octombrie – Ziua Mondială A Educatorilor

În 1994, în data de 5 octombrie, UNESCO a inaugurat prima ZI MONDIALĂ A EDUCATORILOR, pentru a comemora semnarea, în anul 1966, a Recomandării făcute de UNESCO şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind condiţiile de muncă ale personalului didactic. UNESCO…

Rememorări nemţene – Octombrie 2012

* octombrie 1936, în Revista „Preocupări didactice” din Piatra-Neamţ, a apărut articolul „Idei călăuzitoare pentru munca culturală la sate” semnat de savantul sociolog Dimitrie Gusti. * octombrie 1936, în Revista „Apostolul”, a fost prezentată elogios Revista „Calendarul ostaşului” editată de…

Centenar – Zaharia Stancu

5 octombrie 1902 –  5 decembrie 1974 Zaharia Stancu (scriitor român,jurnalist, director de teatru)  s-a născut în 1902 în localitatea Salcia, judeţul Teleorman, în Câmpia Dunării. După ce a abandonat şcoala la vârsta de 13 ani, a lucrat în diverse meserii până în 1919, când şi-a…

Identitate etnică şi confesională în Transilvania Habsburgică

Studierea identităţii etnice şi confesionale din Transilvania perioadei habsburgice va duce la explicarea consecinţelor transformărilor socio-demografice şi spirituale survenite pe cuprinsul acestui teritoriu. În acelaşi timp, identificarea metamorfozelor spaţiului multietnic şi pluriconfesional din Transilvania va oferi o nouă abordare a…

Gârcina, file de monografie

12 octombrie 2012. În sala Clubului Intelectualilor de la Asociaţia Învăţătorilor  Neamţ a avut loc lansarea cărţii  „Gârcina – file de monografie” a profesorului Constantin Baroi. Au fost prezenţi prieteni, mai ales colegi de generaţie, dar şi mai tineri iubitori…

Elevul pseudocibernetic

(urmare din numărul trecut) 2. Printre mijloacele de învăţământ, ce cuprind, favorizează transmiterea sau evaluarea cunoştinţelor, computerul şi auxiliarele sale pot suplini, practic, un volum mare de alte materiale. El poate oferi substitute funcţionale şi acţionale (machete, scheme), mijloace simbolico-raţionale,…

Cultivarea limbii române – Vocabularul actual al naţiunii (7)

Termeni din câmpul semantic al instrucţiei şi educaţiei şcolare (urmare din numărul trecut) * debutant, decenţă,  defavorizat, definitivat, demers (educativ, instructiv, pedagogic), demitere, demnitate, deprinderi, descriptori de performanţă, descoperire, design instrucţional, detaşare, dezbatere, dezordine, diagnoză (şcolară), didactică, dimensiunile reformei (acţională,…

Centenar ZAHARIA STANCU

N-am să vă spun N-am să vă spun pe cine-am iubit, dar am iubit, N-am să vă spun pe cine iubesc, dar iubesc. Când bate vântul peste deltă, trestiile Lin se leagănă, vii se leagănă, vii foşnesc. N-am să vă…

Metode alternative de evaluare la Religie utilizând TIC

Metodele alternative de evaluare reprezintă instrumente nestandardizate ce dispun de forme specifice, cum ar fi: investigaţia, referatul, portofoliul, proiectul, observarea sistematică a activităţii elevului şi autoevaluarea. Aceste metode realizează actul evaluării în strânsă legătură cu procesul educativ, prin întrepătrundere cu…