PRO MEMORIA

EFIM TARLAPAN • 75 de ani de la naşterea scriitorului

Scrisul meu este satiră directă la adresa răului din bine şi odă indirectă la adresa

binelui din rău;

Oglinda mea ca scriitor satiric este

lacrima de râs a cititorului…

Efim Tarlapan

Poet umorist şi satiric, epigramist, traducător şi memorialist, Efim Tarlapan s-a născut la 17 mai 1944 în satul Măgurele, Ungheni. A absolvit Facultatea Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1962-1963). Din 1963 până în 1966 îşi face serviciul militar. Îşi continuă studiile apoi la Facultatea Filologie (secţia Ziaristică) a Universităţii de Stat din Moldova (1966-1970). Bursier al Institutului „M. Gorki” din Moscova (1985-1987).

Redactor literar la mai multe ziare şi reviste, la Radioul Naţional, consultant literar la Uniunea Scriitorilor din RSSM (1987-2003).

Este unul dintre cei mai buni reprezentanţi ai genului satirico-umoristic, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1976) şi România (1994), Membru de Onoare al Uniunii Epigramiştilor din România.

Parodiile, fabulele, epigramele, rondelurile, aforismele autorului sunt adunate în volumele Scuzaţi pentru deranj (1974, carte de debut), Tatuaje (1977), Revers (1980), Acarniţa (1986), Zâmbete cu supliment (1987), Asta-i situaţia (1989), Cartuşiera (1991), Dioptrii pentru ochelari de cai… (1995), Coloana nătângilor (2001), Deşertul din clepsidră (2005), Zâmbete pentru export (2010), Eseuri tragi-comice (2011), Bezna n-are orizont (2013), Lumina umbrei mele (2013), Cu tămâia în infern (2013), În imperiul unei… fraze (2015), Epigramiada românească (2016) ş. a.

Un loc aparte în creaţia sa îl ocupă cărţile pentru copii. Este autorul unor antologii de umor românesc şi universal: Atlas comic (1982), Buturuga mică (1993), Marea antologie a epigramei româneşti (2005), Câte-o poantă de căciulă (2007), Cu mâţa-n carte (2009), Râsul lumii la români (2010) ş. a.

Valoarea creaţiilor sale a fost autentificată de premiile şi distincţiile obţinute la concursurile de epigramă (Galaţi, 1991; Ploieşti, 1993; Cluj-Napoca,1994) sau festivalurile de satiră şi umor („Povestea Vorbei”, Nisporeni, 1992 şi „Constantin Tănase” Vaslui, 1992). Este deţinător al Premiului Uniunii Scriitorilor din Moldova al Titlului Onorific „Maestru al Literaturii” ş. a.

S-a impus ca unul din cei mai importanţi epigramişti români din toate timpurile. Poezia sa împleteşte în sine arta de a transmite cititorului buna dispoziţie, cu profunde aspiraţii ale generaţiei pe care o reprezintă. Un adevărat maestru al cuvintelor, Efim Tarlapan rămâne unul din creatorii profunzi ai genului satiric, un adevărat promotor al valorilor morale, unul dintre cei mai prestigioşi scriitori satirici contemporani din întregul areal românesc.

Epigramistul s-a stins din viaţă la 8 decembrie 2015, la Chişinău. (N. R. Text prelucrat după „Aniversări culturale, 2019”, Biblioteca „Ion Creangă”, Chişinău)

Mariana URSU

Schiţă de autoportret

Gânditor, cu tâmplele ca neaua,

Frate cu-adevărul, deci sărac,

Strâng şi eu, din răsputeri, cureaua –

Să nu-mi treacă mintea prin stomac.

 Efim TARLAPAN