„APOSTOLUL”, la alt popas tiparnic

Acestui „Hronic dăscălesc” – „Apostolul” – la zăbovirea sa într-o răscruce nouă, acea de două sute apariţii care, în miezul lor, înseamnă şi două secole de străduinţe, din partea celor ce-l trudesc, precum şi două piscuri milenare de înţelepciune, spre a îndrumeţi pe Dascălii fiinţei noastre, pe acei ce, an de an, se-ntorc la „începuturi”, spre a lua de-acolo cohorta de candoare şi îi aduc la „azi”, pentru a-i pregăti să lupte într-un „mâine”, mai complex – aleasă preţuire şi-un apostolat carpatic.

 

Gheorghe A. M. CIOBANU,

odinioară dascăl, şi-o viaţă, mioritic